Ιστορία της Αγγλίας, Μακώλεϋ / The history of England, Macaulay Τ. μεταφρ.: Εμμαν. Ροΐδης

Macaulay 24grammata.com

 

24grammata.com/ αφιέρωμα Εμμανουήλ Ροΐδης /  Rhoides / Roidis

 

Διαβάστε το αφιέρωμα του 24grammata στον Ε. Ροΐδη (έργα, μελέτες)     εδώ

 

Έργα του Ροΐδη (ολοκληρωμένα μυθιστορήματα και διηγήματα, (κλικ στα υπογραμμισμένα)

 

1. Η Πάπισσα Ιωάννα (πλήρες κείμενο)  2. ιταλική μετάφραση LA PAPESSA GIOVANNA   3.  Kυνομυομαχία   4. Οι βρυκόλακες του Μεσαιώνος  5.Έλληνες και Ιταλοί  6.  Ο σύλλογος των κοντών φουστανιών  7. Έλληνες και Ιταλοί   8. Ψυχολογία Συριανού συζύγου   9. Iστορία ενός σκύλου 10. Iστορία μιας γάτας   11. Iστορία ενός τουφεκισμού  12.  Ιστορία της Αγγλίας, Μακώλεϋ / The history of England, Macaulay Τ. μεταφρ.: Εμμαν. Ροΐδης

 

Μελέτες για τον Ροΐδη (κλικ στα υπογραμμισμένα)

 

1.Εμμανουήλ Ροΐδης (1836-1904): βιογραφία, εργογραφία, βιβλιογραφία 2. Tο «Ελληνικόν Λύκειον Ερμουπόλεως» και η προτεσταντική αγωγή του Εμμ. Ροΐδη, Αντώνης Λ. Σμυρναίος   3. Μια άγνωστη μετάφραση του Ε. Ροιδη: “ο μαυρος γάτος” του Ε.Α. Πόε, Χριστίνα Ντουνιά 4. Το τροχαίο ατύχημα του Εμμανουήλ Ροΐδη.

 

 

24grammata- free e book
Μακώλεϋ Ιστορία της Αγγλίας : Από της βασιλείας Ιακώβου του Β’. / Μεταφρασθείσα εκ της Αγγλικής υπό Ε. Ροϊδου…, τ. 1. Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1898.
Ιστορία της Αγγλίας Από της βασιλείας Ιακώβου του Β’. Μεταφρασθείσα εκ της Αγγλικής υπό Ε. Ροϊδου.    The history of England from the accession of James II.
Macaulay, Thomas Babington Macaulay,Baron,
μετάφραση  Ροΐδης, Εμμανουήλ,
Βιβλιοθήκη Μαρασλή.
Εν Αθήναις :Π. Δ. Σακελλαρίου,  1898. ανέμη

24grammata- free e book

τόμος Α  κλικ εδώ
τόμος Β κλικ εδώ
τόμος Γ  κλικ εδώ
τόμος Δ  κλικ εδώ

Thomas Babington Macaulay, 1st Baron Macaulay PC (25 October 1800 – 28 December 1859) was a British historian and Whig politician. He wrote extensively as an essayist and reviewer; his books on British history were hailed as literary masterpieces. He held political office as Secretary at War between 1839 and 1841 and Paymaster-General between 1846 and 1848. He played a major role in introducing English and western concepts to education in India. He supported the replacement of Persian by English as the official language, the use of English as the medium of instruction in all schools, and the training of English-speaking Indians as teachers. In his thought Macaulay divided the world into civilized nation and barbarism, with Britain representing the high point of civilization. He was wedded to the “Idea of Progress, especially in terms of the liberal freedoms. He opposed radicalism while idealizing historic British culture and traditions.wiki