ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιστορικά στοιχεία

24grammata.com/ εκπαίδευση

ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ    
Ιστορικά στοιχεία

17 Μαρτίου 1775
Γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη, ο εθνικός ευεργέτης και θεμελιωτής της πειραϊκής παιδείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου-Ιπλιξής- Ιωνίδης.

1827
Μεταβαίνει στην Αγγλία ως εμπορομεσίτης, ναυτικός πράκτορας και εξαγωγέας υφασμάτων από το Μάντσεστερ και το Λονδίνο προς την Τουρκία. Αποκτά μεγάλη περιουσία κα γίνεται αρχηγός μεγάλου εμπορικού οίκου, τον οποίο στη συνέχεια διευθύνει ο πρωτότοκος γιος του Αλέξανδρος.

 1833
Ο Πειραιάς ανακηρύσσεται σε Δήμο.

1836
Λειτουργεί το πρώτο Σχολείο στον Πειραιά, το Αλληλοδιδακτικό.

 1839
Ο Δήμος αποφασίζει την ίδρυση Ελληνικού Σχολείου (Σχολαρχείου).

 1841
Ο πληθυσμός του Πειραιά ανέρχεται στους 2.275 κατοίκους. Δήμαρχος αναλαμβάνει ο Πέτρος Ομηρίδης Σκυλίτσης. Ο Κωνσταντίνος Ιωνίδης έρχεται στην Αθήνα και αναπτύσσει πλούσια ευεργετική δράση με δωρεές προς το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, οι οποίες αφορούν κυρίως το χώρο της εκπαίδευσης.

 1844
Η ανάγκη για τη δημιουργία νέων σχολείων στην πόλη του Πειραιά είναι έντονη. Ο δήμαρχος Πέτρος Ομηρίδης Σκυλίτσης πείθει τον Κωνσταντίνο Ιωνίδη, που βρισκόταν τότε στην Αθήνα, να χρηματοδοτήσει την ανέγερση σχολείου στον Πειραιά. 21 Δεκεμβρίου

1844
Ο Κωνσταντίνος Ιωνίδης, με επιστολή του προς το δήμαρχο, δηλώνει ότι διαθέτει 30.000 δρχ. για την ανέγερση σχολείου με την προϋπόθεση να αγοραστεί και να διατεθεί από το Δήμο το κατάλληλο οικόπεδο… 11 Ιανουαρίου

1845
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 177 πράξη αποδέχεται εν ονόματι του Δήμου «την δωρεάν του φιλογενούς και φιλοκάλου ανδρός κ. Κωνσταντίνου Ιωνίδου και διομολογεί την προς αυτόν βαθυτάτην ευγνωμοσύνην του, εν ονόματι της πόλεως…». Στην ίδια πράξη αναφέρεται ότι ο Δήμος θα χορηγεί κάθε χρόνο για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων 7.000 δραχμές. «Μετά την ανέγερσιν του οικοδομήματος άνωθεν της κυρίας πύλης της εισόδου θέλει τεθή μαρμάρινος λίθος, εφ’ ου θέλει εγχαραχθεί η εξής επιγραφή: Ανηγέρθει δαπάνη της φιλογενούς οικογενείας των Ιωνιδών».

 23 Φεβρουαρίου 1845
Η δωρεά του Ιωνίδη προς το Δήμο Πειραιά επισφραγίζεται με την με αριθμό 22745/23-2-1845 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κοσμά Κοκίδη, την οποία υπογράφουν ο Κωνσταντίνος Ιωάννου[Ιωνίδης], η σύζυγός του Μαριώρα και ο γιός τους Αλέξανδρος Ιωνίδης.

10 Αυγούστου 1845
Ο Κωνσταντίνος Ιωνίδης πρόσφερε στο Δήμο άλλες 10.000 δραχμές, από τους τόκους των οποίων θα γίνονταν αγορές βιβλίων για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης των Σχολών.

 1846
Γίνεται η θεμελίωση του σχολείου στην πλατεία Κοραή.

1847
Ολοκληρώθηκε η ανοικοδόμηση του σχολείου στην κεντρική είσοδο του οποίου εντοιχίζεται μαρμάρινη πλάκα με την επιγραφή «Ανηγέρθη δαπάνη της φιλογενούς οικογενείας των Ιωνιδών». Στο κτήριο στεγάζονται το Αλληλοδιδακτικό Σχολείο Αρρένων(Δημοτικό) και το Ελληνικό Σχολείο(Σχολαρχείο). Μάιος

1847
Έγιναν τα εγκαίνια τόσο του Ελληνικού Σχολείου όσο και του Αλληλοδιδακτικού. Το κτήριο αυτό ήταν η πρώτη ακίνητη ιδιοκτησία του νεοσύστατου Δήμου. Ο Δήμος τελεί την πρώτη αρχιερατική λειτουργία «επ΄ονόματι της ευργέτιδος οικογενείας των Ιωνιδών». 12 Νοεμβρίου

 1852
Ο Κωνσταντίνος Ιωνίδης πεθαίνει στην Αθήνα.

1862
Με τις προσπάθειες του δημάρχου Λουκά Ράλλη, ιδρύεται Γυμνάσιο στον Πειραιά.

 1876
Το Γυμνάσιο στεγάζεται στο νέο του κτήριο, που ανήγειρε ο Δήμος δίπλα στο Ελληνικό Σχολείο(της δωρεάς του Ιωνίδη) στην πλατεία Κοραή.

1894-1895
Γυμνασιάρχης ο Ιάκωβος Δραγάτσης. Στο Γυμνάσιο φοιτούν 244 μαθητές.

1901
Οι μαθητές του Γυμνασίου αποσπούν το πρώτο βραβείο «εμφανίσεως και γυμνασίων λόχου», που τους απονεμήθηκε από το Βασιλέα Γεώργιο Α΄ στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο μαθητικός πληθυσμός του σχολείου ανέρχεται σε 189 μαθητές. 1914 Με την ίδρυση και Δευτέρου Γυμνασίου στην πόλη του Πειραιά, το Γυμνάσιο των Ιωνιδών μετονομάζεται σε Α΄ Γυμνάσιον Πειραιώς. Το Β΄ Γυμνάσιο στεγάζεται προσωρινά στο κτήριο του Ελληνικού Σχολείου.

 1932
Κατεδαφίζεται το κτήριο της δωρεάς των Ιωνιδών, για να ανεγερθεί στη θέση του το σημερινό διδακτήριο. Η δαπάνη καλύφθηκε με δάνειο που συνήψε η Σχολική Εφορία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, βάζοντας υποθήκη το οικόπεδο. 13 Ιουλίου

 1933
Η Σχολικής Εφορία του Α’ Γυμνασίου Αρρένων Πειραιώς [Γ. Ματσόπουλος(ιατρός, πρόεδρος), Ηλίας Βλασσόπουλος, Ματθαίος Χαμογεωργάκης, Αλκιβιάδης Μαντάς, Δημήτριος Γιαννουκάκος(υποδιευθυντής), Λουκάς Παπαγεωργίου] με την υπ’ αριθ. 27 πράξη έχοντας λάβει γνώση του αποσπάσματος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ταχ/κου Ταμιευτηρίου, μέσω του οποίου εγκρίνεται η χορήγηση Δανείου 1.900.000 και του υπ’ αριθ. 36314/13/7/1933 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο εγγυάται για την καταβολή των τυχών ελλειμμάτων της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής δόσεως τους σχολικούς πόρους, αποφασίζει να αποδεχθεί το Δάνειο και για την ασφάλεια του Δανείου να παραχωρήσει το δικαίωμα πρώτης υποθήκης υπέρ του Ταχ/κου Ταμιευτηρίου επί του ακινήτου του Α’ Γυμνασίου Αρρένων. 8 Σεπτεμβρίου 1933 Σύναψη του υπ’ αριθ. 876 χρεολυτικού δανείου δραχμών 1.900.000 μεταξύ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Σχολικής Εφορείας του Α’ Γυμνασίου Αρρένων Πειραιώς, για την προσθήκη αιθουσών, υπόστεγου και καταστημάτων στο διδακτήριο, ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοχάρη Κολοβέα. Όρος του δανείου: η είσπραξη των υπαρχόντων πόρων του Σχολικού Ταμείου και τα έσοδα από τα ενοίκια των καταστημάτων του υποθηκευμένου οικήματος προς εξόφληση του δανείου.

30 Οκτωβρίου 1933

Θεμελιώνεται το νέο κτήριο. Η απόφαση της Σχολικής Εφορίας [Γ. Ματσόπουλος(ιατρός, πρόεδρος), Ηλίας Βλασσόπουλος, Ματθαίος Χαμογεωργάκης, Αλκιβιάδης Μαντάς, Δημήτριος Γιαννουκάκος(υποδιευθυντής), Λουκάς Παπαγεωργίου, και αργότερα οι Σωτήριος Γιαννακάκης(γυμνασιάρχης), Δ. Πετρόχειλος, Α. Κυριακάκος, Λουκάς Νομικός, Σβορώνος και Μητσόπουλος και Γ. Εμμανουήλ(Διευθυντές)] να κατασκευαστούν στο ισόγειο καταστήματα, εξασφάλισε στη Σχολή τα απαραίτητα για τη λειτουργία της οικονομικά μέσα. Η ανέγερση του νέου κτιρίου, ειδικότερα όμως η απόφαση της τότε Σχολικής Εφορείας και του Διευθυντή της Σχολής να κατασκευασθούν στο ισόγειο του κτιρίου καταστήματα, εξασφάλισαν στη Σχολή τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για την κανονική και ομαλή λειτουργία της, ως προτύπου. Η τότε Σχολική Εφορεία μπορεί να θεωρηθεί μετά τον Κ. Ιωνίδη και τον Δήμο Πειραιά, τρίτος ευεργέτης της Σχολής.

1933-1934

Το Α΄ Γυμνάσιο μετονομάζεται σε Σχολή Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιώς(Σ.Μ.Ε.Π.). 1935-1938 Ολοκληρώνεται σταδιακά η αποπεράτωση του νέου διδακτηρίου, όπου εγκαθίσταται η Σ.Μ.Ε.Π.. Μέχρι τότε η Σχολή στεγαζόταν στα υπόγεια του Πειραϊκού Συνδέσμου. 1947 Η Σχολή μετονομάζεται σε Α΄ Πρότυπον Γυμνάσιον Αρρένων Πειραιώς.

1951 – 1961
Τη Σχολή διευθύνει ο διακεκριμένος εκπαιδευτικός Αλέξανδρος Καρανικόλας.

1957
Η Σχολή γίνεται ισότιμη με τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή και τα Πειραματικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ο εκάστοτε διευθυντής της φέρει το βαθμό του Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε.

Μάρτιος 1957
Οι μαθητές του Α΄ Προτύπου Γυμνασίου Πειραιώς εκδίδουν το περιοδικό Πυρσός. Μάιος 1962 Αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Σχολής ο Χρήστος Κεφάλας. Στη θέση αυτή θα παραμείνει μέχρι το 1972. Η Σχολή εξοπλίζεται με τα απαραίτητα για το έργο της μέσα και όργανα. Ιδρύονται εργαστήρια Φυσικής και Χημείας, Βιολογίας, Μετεωρολογίας, Αίθουσα μουσικής, Σχεδιαστήριο, Ενόργανο Γυμναστήριο, Βιβλιοθήκη καθηγητών, Ψυχολογικό εργαστήριο, Ιατρείο, Γραφείο Κοινωνικού Λειτουργού, Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολή Γονέων. Από διδακτικής πλευράς εφαρμόζονται οι αρχές της αυτενέργειας σε όλα τα μαθήματα.

 Ιούνιος 1963
Με απόφαση του τότε Υπουργού Παιδείας Γρηγόρη Κασιμάτη το Α΄ Πρότυπον Γυμνάσιον Αρρένων Πειραιώς μετονομάζεται σε Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή ως ηθική υποχρέωση προς τον ευεργέτη της Σχολής. Η Σχολή αριθμεί 1039 μαθητές, ενώ ο Πληθυσμός της πόλης ανέρχεται στους 184.500 κατοίκους. 1969 Έκδοση των Χρονικών της Προτύπου Ιωνιδείου Σχολής.

1976
Το εξατάξιο Γυμνάσιο χωρίζεται σε τριτάξιο Γυμνάσιο και τριτάξιο Λύκειο και η Ιωνίδειος σε Γυμνάσιο Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής και σε Λύκειο Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής.

 1979-1980
Στην Ιωνίδειο Σχολή φοιτούν για πρώτη φορά μαζί με τα αγόρια και κορίτσια.

14 Φεβρουαρίου 1981
Με την Απόφαση Αριθμ. 110/1981 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, στις 14 Φεβρουαρίου του 1981, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Π.Σ.Μ.Ε – Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής. Ο Σύνδεσμος αναπτύσσει αξιόλογη δραστηριότητα στο χώρο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του Πειραιά με σειρά εκδηλώσεων που οργανώνει.

 1985
Τα Πρότυπα σχολεία μετατρέπονται σε Πειραματικά. Έτσι, το Γυμνάσιο μετονομάζεται σε Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και το Λύκειο σε Πειραματικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

06 Απριλίου 1987
Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού του, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Π.Σ.Μ.Ε – Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής μετονομάζεται σε Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, ονομασία που φέρει μέχρι σήμερα.

19 Μαΐου 2000
Δεκαπέντε απόγονοι της οικογένειας των Ιωνιδών από το Λονδίνο επισκέπτονται τη Σχολή. Δωρίζουν στη Σχολή αντίγραφο του ζωγραφικού πίνακα του διάσημου ζωγράφου Watts, ο οποίος παριστάνει τον γιο του Κωνσταντίνου Ιωνίδη, Αλέξανδρο με τη γυναίκα του Ευτέρπη και τα πέντε παιδιά τους. Καθιερώνεται, κάθε χρόνο, σύμφωνα με την επιθυμία-προσφορά του δωρητή Jonathan Luke Ionides και της οικογένειάς του, η απονομή κυπέλλου στο μαθητή ή τη μαθήτρια που διέπρεψε στο ήθος και στην επίδοση. Τελείται το μνημόσυνο του Ιωνίδη στην Αγία Τριάδα, με την παρουσία και των απογόνων του.

 17 Φεβρουαρίου 2002
Εγκαίνια των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, (Γραφεία και Αίθουσα Εκδηλώσεων), στην οδό Πραξιτέλους, αρ.236

 Μάρτιος 2009
Με πρωτοβουλία της 18ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά, του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου και μελών του Συλλόγου των Καθηγητών ξεκινά η διάσωση και ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου του Σχολείου
www.ionidios.eu