Ι. Πολέμης – Ανθολογία νεότερης Ελληνικής ποιήσεως

Ι. Πολέμης

24grammata.com / ebooks

Περιγραφή: Η ανθολογία Λύρα. Ανθολογία της νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως, υπό Ιωάννου Πολέμη, Εν Αθήναις, Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία 1910, ανατυπώθηκε το 1919, με ασήμαντες διαφορές από την πρώτη έκδοση. Ίσως η επανέκδοσή της μπορεί να θεωρηθεί δείκτης της αναγνωστικής απήχησης που είχε η ανθολογία. Οι Βαρακλιώτου, Καράογλου και Σδράλη, συγκρίνοντας τις επιλογές της ύλης των 6 γενικών ποιητικών ανθολογιών που εκδόθηκαν από την αρχή του 20ού αιώνα μέχρι το 1930, διαπιστώνουν καταρχήν ότι οι περισσότερες από αυτές, συγκεκριμένα οι 4, είναι προσανατολισμένες προς την παλαιότερη ποίηση. Γι’ αυτό ξεχωρίζουν την ελάχιστα παλαιότερη ανθολογία του Δημητρίου Π. Ταγκόπουλου (Νέα λαϊκή ανθολογία, Αθήνα 1899), επειδή «ό,τι τη χαρακτηρίζει είναι η ρήξη με την παλαιότερη ποίηση, της καθαρεύουσας και του ρομαντισμού – ρήξη που οδήγησε στην εντονότατη προβολή της νέας, τότε, ποιητικής γενιάς

Συγγραφέας: Ι. Πολέμης
Γλώσσα: Ελληνικά
Σελίδες: 317
Μέγεθος αρχείου: 10,4Mb

[Κατέβασέ το]