Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ

Ισοκράτης
Μετάφραση, σχόλια: Α. Τσακνάκης

24grammata.com

α. Περί βασιλείας
β. Οι επιστολές προς τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο

Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια και παραρτήματα: Αθανάσιος Α. Τσακνάκης, Φιλόλογος – Θεολόγος, Ξάνθη 2012

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]

Αντί προλόγου…
«Ο ρήτορας Ισοκράτης έλεγε – γιά την πόλη των Αθηναίων – ότι είναι όμοια με τις εταίρες γιατί, όσοι ψαρεύονται από την ωραιότητά τους, επιθυμούν να συνευρεθούν μαζί τους, όμως κανείς δεν παραφρονεί εντελώς, ώστε να υπομένει την συνοίκηση μαζί τους. Έλεγε, λοιπόν, ότι η πόλη των Αθηναίων είναι η πιό ευχάριστη γιά τους επισκέπτες, και ότι ως προς αυτό διαφέρει απ’ όλες τις πόλεις τής Ελλάδας, ενώ δεν είναι καθόλου ασφαλής γιά τους κατοίκους. Μ’ αυτά τα λόγια υπαινισσόταν τους συκοφάντες, που έμεναν εκεί, και τις επιβουλές που προέρχονταν από τους δημαγωγούς…».

Αιλιανός, «Ποικίλη Ιστορία»,
σε μετάφραση Α. Α. Τσακνάκη

 «Από την φύση τους είναι τέτοιοι οι πονηροί και φιλόνικοι χαρακτήρες, ώστε δεν δίνουν τέλος στην διαμάχη και την έριδα, πριν δεχτούν καίριο πλήγμα και πριν νοιώσουν αλησμόνητη τιμωρία. Ρητό τού Ισοκράτη…».

Μοναχός Αντώνιος, «Μέλισσα»,
σε μετάφραση Α. Α. Τσακνάκη

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]