Κάτι δεν πάει καλά στην Αμερική / Something Broken in America / Quelque chose d’inquiétant en Amérique (τρίγλωσσο κείμενο)

24grammata.com/Λόγος

Σε συνεργασία με τον αξιόλογο και έγκυρο ιστότοπο www.vandf.gr *  (προτείνεται ανεπιφύλακτα)

Something Broken in America

The tragicomic paradox is that Arizona requires a license for fishing, or riding a bicycle, but not for carrying a concealed assault weapon.

The Second Amendment to the United States Constitution, ratified 220 years ago on December 15, 1791, protects the right of the people to keep and bear arms, with most states enforcing their own local regulations and many permitting “open carry”, or “concealed carry”, even of unlicensed firearms. In view of the recent example in Arizona, where yet another tragic shooting made headlines around the world, is it perhaps time to rethink these laws and rights in a context of the 21st century rather than the 18th?
Jared Loughner was able to legally purchase his Glock 19, a semi-automatic high-power handgun, complete with high-capacity 33 round magazine, designed and normally reserved for special law enforcement agencies and tactical forces, from a local sporting goods store. He was legally able to conceal his weapon to avoid suspicion, meaning that if he had been caught prior to his attack, no charges could have been brought against him and he would have violated no law. As it turned out, he shot 19 people, six fatally, in less than half a minute. Ms. Giffords miraculously survived despite a bullet traversing the left hemisphere of her brain. She was shot point blank. It was only possible to subdue Loughner when he paused to reload his emptied gun.

Κάτι δεν πάει καλά στην Αμερική

Η δεύτερη τροπολογία του συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, επικυρωμένη πριν από 220 χρόνια στις 15 Δεκεμβρίου 1791, προστατεύει το δικαίωμα κατοχής όπλων και οπλοφορίας του πολίτη. Οι περισσότερες πολιτείες εφαρμόζουν δικούς τους τοπικούς κανονισμούς, επιτρέποντας συχνά τη φανερή ή και κρυφή οπλοφορία, ακόμα και χωρίς να απαιτείται άδεια. Λαμβάνοντας υπόψη και το πρόσφατο παράδειγμα της τραγικής επίθεσης στην Αριζόνα, που για μια φορά ακόμα έκανε τον γύρο του κόσμου σε πρωτοσέλιδα, είναι πλέον καιρός να επανεξεταστεί αυτή η νομοθεσία, καθώς και η έννοια του «δικαιώματος» σε ένα πλαίσιο του 21ου αντί του 18ου αιώνα.
Ο Jared Loughner αγόρασε νόμιμα το Glock 19 που είχε στην κατοχή του από τοπικό κατάστημα αθλητικών ειδών: ένα ημιαυτόματο πιστόλι υψηλής ισχύος, μαζί με γεμιστήρα υψηλής χωρητικότητας 33 φυσιγγιών, σχεδιασμένο και προορισμένο για υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις ειδικές δυνάμεις. Ο Loughner μπορούσε νόμιμα ακόμα και να κρύψει το όπλο αποφεύγοντας κάθε υποψία, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση που είχε συλληφθεί πριν την επίθεση, δεν θα ευσταθούσε καμία κατηγορία εναντίον του και δεν θα είχε παραβιάσει κανέναν απολύτως νόμο. Τελικά, πυροβόλησε 19 άτομα, τα έξι θανάσιμα, σε λιγότερο από μισό λεπτό. Η κ. Giffords, ως εκ θαύματος, επέζησε παρά τη σφαίρα που διέσχισε το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου της. Η άτυχη γυναίκα πυροβολήθηκε εξ’ επαφής. Κατέστη μόνο δυνατό να αναχαιτιστεί ο Loughner όταν σταμάτησε για να ξαναγεμίσει το άδειο του όπλο.
Είναι κωμικοτραγικό και παράδοξο ότι στην πολιτεία της Αριζόνα απαιτείται άδεια ψαρέματος και ποδηλασίας, αλλά όχι άδεια κρυφής οπλοφορίας για όπλο επίθεσης.
Quelque chose d’inquiétant en Amérique

Le 15 Décembre 1791, il y a 220 ans, était ratifié le Deuxième Amendement à la Constitution des Etats-Unis qui protégeait le droit des citoyens à posséder et porter des armes. La plupart des Etats ont mis en vigueur des lois locales définissant et permettant le port visible ou dissimulé d’armes à feu sans permis. Suite à l’exemple récent, survenu en Arizona, où une nouvelle fusillade tragique a fait les unes de la presse du monde entier, ne serait-il pas le moment de repenser ces lois et ces droits dans le contexte du 21ème siècle et non plus dans celui du 18ème ?
Jared Loughner a pu acheter légalement, dans un magasin de sports, son Glock 19, arme superpuissante semi-automatique avec un barillet 33 de haute capacité, conçue pour et normalement réservée aux services spéciaux de la police ou aux forces armées. Il a pu la dissimiler en toute légalité pour éviter d’être soupçonné; c’est à dire que même interpellé avant son attaque, aucune charge n’aurait pu être retenue contre lui puisqu’il n’enfreignait aucune loi. Il a donc pu ainsi tirer sur 19 personnes dont 6 mortellement, en moins de 30 secondes. Mme Giffords, parlementaire, a pu miraculeusement survivre à la trajectoire d’une balle tirée à bout portant à travers l’hémisphère gauche de son cerveau. Loughner n’a pu être immobilisé que lorsqu’il a dû s’arrêter pour recharger son arme.
Paradoxe tragi-comique : en Arizona il faut un permis pour pêcher ou pour circuler en bicyclette mais non pour porter et dissimuler une arme d’assaut.