Καίτη Διαμαντάκου-Αγάθου: σύντομο βιογραφικό, εργογραφία

24grammata.com/ προσωπικότητες

Καίτη Διαμαντάκου-Αγάθου
Επίκουρη καθηγήτρια

H Καίτη Διαμαντάκου-Αγάθου είναι αριστούχος απόφοιτος των Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας (Κλασική Κατεύθυνση) και Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ., απέκτησε με άριστα τον τίτλο της διδάκτορος το 1998, με την εργασία «Η σημειολογία του χώρου και του χρόνου στο θέατρο του Αριστοφάνη». Το 2004 εκλέχτηκε στη βαθμίδα του λέκτορα και το 2009 εκλέχτηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία – Θεωρία και θεατρολογική ανάλυση της αρχαίας δραματουργίας με έμφαση στην Αρχαία Κωμωδία». Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο του αρχαίου δράματος, στα συγκεκριμένα θεατρικά είδη και τους ιδιαίτερους κώδικές τους, στο ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο παραγωγής των έργων και στα ιδιαίτερα προβλήματα της σκηνικής τους πραγματοποίησης, στην πρόσληψη του αρχαίου δράματος από τη νεώτερη δραματουργία και σκηνική πρακτική. Γύρω από αυτούς κυρίως τους άξονες περιστρέφονται το εκπαιδευτικό και ερευνητικό της έργο, οι επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της. Στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών διδάσκει τα υποχρεωτικά μαθήματα που εντάσσονται στον κύκλο «Το Θέατρο της Αρχαιότητας», ενώ στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών διδάσκει το αντικείμενο «Το αρχαίο θέατρο και η πρόσληψή του».

Αυτοτελείς εκδόσεις

Περί τραγωδίας και τρυγωδίας. Οκτώ διαδρομές στο τραγικό και το κωμικό θέατρο, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2007.
Στην αρχαία κωμική ενδοχώρα. Εισαγωγή στη σημειολογία του χώρου και του χρόνου στο θέατρο του Αριστοφάνη (πρόλογος: Pascal Thiercy), Εκδόσεις Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 2007.

Δημοσιεύματα (επιλογή)

* «Τα αποτυπώματα του Αριστοφάνη στη νεοελληνική δραματουργία», στο Θεοδόσης Πυλαρινός (επιμ.): Ελληνική αρχαιότητα και νεοελληνική λογοτεχνία. Πρακτικά (Τριήμερο Διεθνές Συνέδριο  με θέμα: «Ελληνική αρχαιότητα και Νεοελληνική λογοτεχνία», Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα, 30/10/2008-1/11/2008), Εκδόσεις Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 2009, σσ. 79-95.
* «Η επιβίωση και αναβίωση του Αριστοφάνη με όχημα τον Πλούτο», στο Ιωσήφ Βιβιλάκης (επιμ.): Στέφανος. Τιμητική προσφορά στον Βάλτερ Πούχνερ, Εκδόσεις Ergo, Αθήνα, 2007, σσ. 423-432.
*  «Από τον Αριστοφάνη στον Μποστ: η επιβίωση της παρατραγωδίας», στο Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (επιμ.): Ο Ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα (Πρακτικά του Γ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ), Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2007, 3 τόμοι, 1ος τόμος: σσ. 203-212.
*  «Αναπαραστάσεις της νόσου και της ίασης στην αρχαία ελληνική τραγωδία και κωμωδία», Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχ. 102, Μάρτιος 2007, αφιέρωμα: «Η ιατρική στην αρχαιότητα», σσ. 64-72.
* «Ευριπίδη Ιππόλυτος – Σενέκα Ιππόλυτος ή Φαίδρα – Ρακίνα Φαίδρα – Sarah Kane Φαίδρας Έρως: Το παλίμψηστο μιας πολύ παλιάς ιστορίας», Παράβασις,Τόμ. 7, 2006, σσ. 45-68.
* «Τα αλλεπάλληλα είδωλα της φαντασιακής γυναίκας στο θεατρικό έργο του Ανδρέα Στάικου», στο Andréas Chatzisavas (éd.): Lapithos. Histoire et Littérature – Le double dans la littérature Néo-hellénique (Actes du XIXème Colloque International des Néo-hellénistes des Universités francophones – Nancy, 23-25 Mai 2003), Éditions Praxandre, Besançon, 2006, σσ. 415-428.
* «Εναλλαγές και παραλλαγές του κωμικού: Από τον Αριστοφάνη στον Καμπανέλλη», στο Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου προς τιμήν του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Πανεπιστήμιο Πατρών, Εκδόσεις περί Τεχνών, Πάτρα, 2006, σσ.  410-434.
* «Εικόνες και γραφές του σώματος στο θεατρικό έργο του Ανδρέα Στάικου» στο  Anna Olvia Jacovides-Andrieu(ed.): Le Corps dans la Langue, la Littérature, l’Histoire, les Arts et les Arts du Spectacle (Actes du XVIIIème Colloque International des Néo-hellénistes des Universités francophones – Paris, 15-17 Mai 2003), Societé Culturelle Néo-hellénique, Paris, 2005, σσ. 279-290.
* «Θηβαϊκός κύκλος: Οι χώροι μιας καταραμένης γενιάς», Φιλολογική, τεύχ. 83 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2003), σσ. 2-7.
* «`Ανθρωποι και κτήνη στο θέατρο του Αλέξη Σεβαστάκη», Θεατρογραφίες, τεύχ. αφιερωμένο στη μνήμη του Δημήτρη Ποταμίτη (`Ανοιξη 2003), σσ. 16-25.
* «Θεατρική σημειολογία και αριστοτελική Ποιητική: Η προοπτική μιας συνάντησης», Θεατρογραφίες, τεύχ. 1, Μάρτιος 1998, σσ. 81-87.
* «Ο χώρος μιας τριλογίας: `Εβδομη Μέρα της Δημιουργίας – Η Αυλή των Θαυμάτων – Η Ηλικία της Νύχτας του Ιάκωβου Καμπανέλλη», Δρώμενα, Τόμ. 3ος/τεύχ. 14 (Μάιος-Ιούνιος 1995), σσ. 41-46.
* «Τύποι και πρόσωπα του αριστοφανικού θεάτρου», Διαβάζω, τεύχ. 332 (Μάρτιος 1994), σσ. 13-18.

Μεταφράσεις (επιλογή)

* Elam, Keir: Η σημειωτική θεάτρου και δράματος (επιμέλεια: Δημήτρης Τσατσούλης), Ελληνικά Γράμματα,  Αθήνα, 2001.
* Bourdieu, Pierre: Αντεπίθεση Πυρών. Για ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κίνημα (πρόλογος: Νίκος Παναγιωτόπουλος), Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2001.
* Culler, Jonathan: Λογοτεχνική θεωρία. Συνοπτική εισαγωγή (επιμέλεια: Νάσος Βαγενάς), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Αθήνα, 2000.
* Σωματείο Εξέτασης Θεμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της `Ερευνας (ARESER): Επείγουσες διαγνώσεις και θεραπείες για ένα πανεπιστήμιο σε κατάσταση κινδύνου (πρόλογος: Νίκος Παναγιωτόπουλος), Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1999.
* Bourdieu, Pierre: Για την τηλεόραση (πρόλογος: Νίκος Παναγιωτόπουλος), Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1998.
* Montlibert, Christian de: Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική (πρόλογος: Νίκος Παναγιωτόπουλος), Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1998.
* Τσβετάγιεβα, Μαρίνα: Ο ποιητής και ο χρόνος (επιμέλεια: Βαγγέλης Αθανασόπουλος), Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1998.
* Mathieu, Gérard: Οι Πολιτικές Ιδέες του Ισοκράτη (επιμέλεια: Βασίλειος Μανδηλαράς), Εκδόσεις  Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1995.