Καλυψώ

24grammata.com/ ιστορία των κυρίων ονομάτων/

υπεύθυνος στήλης: Αθανάσιος Τσακνάκης

γράφει ο Αθανάσιος Τσακνάκης

Η Καλυψώ, κατά τον Ησίοδο, ήταν θυγατέρα τού Ωκεανού (τής θάλασσας που περιβρέχει την γη) και τής Τηθύος (τής τροφού, τής «νταντάς»), κατά τον Απολλόδωρο, θυγατέρα τού Νηρέως (τού ρέοντα, τού ορμητικού) και τής Δωρίδος (τής δωρικής, τής νέας από την Δωρίδα), ενώ κατά τον Όμηρο, θυγατέρα τού Άτλαντος (τού καρτερικού, τού υπομονετικού). Η Καλυψώ υποδέχθηκε τον Οδυσσέα στο νησί της, όταν αυτός ναυάγησε στα παράλιά του, τον ερωτεύτηκε και επιχείρησε να τον κρατήσει παντοτινά κοντά της.

Το όνομα Καλυψώ προέρχεται από το ρήμα καλύπτω (στον μέλλοντα: καλύψω) και σημαίνει την καλύπτρια, αυτήν που καλύπτει, σκεπάζει, αποκρύπτει.

Το όνομα κλίνεται με δύο τρόπους: κατά τον κλασικό τρόπο, «η Καλυψώ, τής Καλυψούς», με κλητική «Καλυψώ», και κατά τον νεότερο, με γενική πτώση «τής Καλυψώς», που δεν γίνεται, ωστόσο, ευρέως αποδεκτός.