Κοινωνικός αποκλεισμός στην Ελλάδα: η περίπτωση των οργανώσεων και των κομμάτων της άκρας δεξιάς 1975-2007

Αθανάσιος Θεοφιλόπουλος

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο/ download]

Περιεχόμενα
Περίληψη …………………………………………………………………………………………………….. 3
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις ………………………………………………………………………….. 5
1. Υποθέσεις Εργασίας και Μεθοδολογία Έρευνας ………………………………………….. 10
2. α. Οι όροι «κοινωνικός αποκλεισμός» και «άκρα δεξιά» ……………………………….. 11
2. β. Η γέννηση και η εξέλιξη της άκρας δεξιάς και ο «νεο-λαϊκισμός» ………………. 16
2. γ. Το «τρίτο κύμα» ή η άκρα δεξιά του σήμερα …………………………………. 30
2. δ. Δεξαμενές ψηφοφόρων της σύγχρονης άκρας δεξιάς ………………………… 39
3. Επίλογος …………………………………………………………………………. 45
1ο Μέρος Η δικτατορία των συνταγματαρχών (1967-1974): Ένα καθεστώς τρόμου και καταπάτησης δικαιωμάτων …………………………………………………….. 48
1. Η εσωτερική πολιτική του Απριλιανού καθεστώτος: φυσική εξοντωση, τρομοκρατία και κοινωνικός αποκλεισμός ………………………………………… 50
2. Η ιδεολογία του Απριλιανού καθεστώτος: η «νομιμοποίηση» των εξοντώσεων και της κοινωνικής περιθωριοποίησης των «εχθρών» του καθεστώτος ……………….. 61
3. Το Απριλιανό καθεστώς αναζητεί υποστήριξη σε ξένες ακροδεξιές δυνάμεις και σε φασιστικά-ρατσιστικά καθεστώτα …………………………………………………. 79
4. Η πτώση του Απριλιανού καθεστώτος …………………………………………… 85
5. Επίλογος …………………………………………………………………………. 92
2ο Μέρος Πρώτη Περίοδος 1975 – 1990: Οι Νοσταλγοί της Δικτατορίας …………… 97
1. Πρώτα βήματα της δημοκρατίας, προσπάθειες «ανάστασης» της δικτατορίας και κόμματα και οργανώσεις της μεταπολιτευτικής άκρας δεξιάς …………………….. 97
2. Η δίκη των δικτατόρων και των συνεργατών τους ……………………………… 111
3. «Πολιτικές» δολοφονίες, τρομοκρατία και δημιουργία νέων ακροδεξιών κομμάτων και οργανώσεων …………………………………………………………………… 115
4. Επίλογος ………………………………………………………………………… 122

Δεύτερη Περίοδος 1990 – 2007: Οι Μετανάστες στο Στόχαστρο και η Αποδοχή (;) της Δημοκρατικής Νομιμότητας …………………………………………………. 125
Πρόλογος …………………………………………………………………………………………………… 125
1. Ακροδεξιές οργανώσεις της δεκαετίας του ’90: η Χρυσή Αυγή, η Οργάνωση Εθνικιστών Ρεθύμνου και το Δίκτυο 21 ………………………………………………………….. 128
2. Ακροδεξιά κόμματα της δεκαετίας του ’90: η διάλυση της ΕΠΕΝ, η εμφάνιση του Ελληνικού Μετώπου και η Πρώτη Γραμμή ……………………………………………………… 148
3. Ακροδεξιά κόμματα του ’00: ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και η Πατριωτική Συμμαχία ……………………………………………………………………………………………………. 152
4. Η συμμαχία ΛΑ.Ο.Σ.-Ελληνικού Μετώπου, η είσοδος του ΛΑ.Ο.Σ. στη βουλή και η γραφική περίπτωση του Νέου Φασισμού ………………………………………………………… 158
5. Τα παρακλάδια του ΛΑ.Ο.Σ. …………………………………………………………………….. 171
6. Επίλογος ………………………………………………………………………………………………… 176
Επίλογος – Τελικά Συμπεράσματα ……………………………………………………………. 179
Βιβλιογραφία …………………………………………………………………………………………… 187

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο/ download]