Κωνσταντίνος Α. Κάρμας, M.Phil., Ph.D: Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα

24grammata.com/ προσωπικότητες

Γεννήθηκε στη Φωκίδα 05.09.1936. Έκανε προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα (Πτυχίο Ανωτάτης Εμπορικής). Εργάσθηκε στο ΥΠΕΘΟ και στο ΚΕΠΕ ως Βοηθός Ερευνών [των καθηγητών Η. Leibenstein (Harvard) και G. Beckerman (London)] για μια διετία πριν συνεχίσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία με υποτροφία (M.Phil., Economics) και στην Αμερική επίσης με υποτροφία (Διδακτορικό, Human Resources Development and Planning).
Στις ΗΠΑ – πριν επιστρέψει οριστικά στην Ελλάδα – εργάστηκε για μια πενταετία (1970-74) στο Οικονομικό Τμήμα του Ohio State University (διδασκαλία) και στο Center for Human Resources Research του ίδιου πανεπιστημίου (έρευνα).
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1975 και από τότε εργάστηκε συνεχώς, μέχρι το 2002 ως Επιστημονικός Ερευνητής του ΚΕΠΕ. Από τη θέση αυτή έχει λάβει ενεργά μέρος, στις τρεις βασικές δραστηριότητες του ΚΕΠΕ, στη διοίκηση – διαχείριση, και στη διδασκαλία ως εξής:
Στον προγραμματισμό: Συμμετοχή σε όλα τα εθνικά και περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα – πενταετή, ΚΠΣ, περιφερειακά [συντάκτης και μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας],  τομεακά [ΕΠΕΑΕΚ, Απασχόλησης, Δ. Διοίκησης και Τ.Α., Περιβάλλοντος], INTERREG, ENVIREG  κ.ά.
Στην επιστημονική έρευνα: Επιστημονικός Υπεύθυνος πέντε βασικών ερευνητικών έργων (projects), ερευνητής ή συνερευνητής πολλών άλλων στο ΚΕΠΕ, στο CEDEFOP και στο Center for Human Resources Research κ.ά.     .
Στις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις: Μελέτη διαφόρων θεμάτων κατά περίπτωση για ΥΠΕΘΟ, λοιπά υπουργεία, ΟΑΕΔ, ΕΛΚΕΠΑ, ΙΚΥ, ΕΟΜΜΕΧ, ΔΕΚΟ, διεθνείς οργανισμούς.
Στη διοίκηση – διαχείριση: Υπεύθυνος μεταπτυχιακών προγραμμάτων ΚΕΠΕ ως προϊστάμενος αρμόδιου τμήματος. Μέλος Δ.Σ. ΚΕΠΕ (αιρετό μέχρι το 2000), μέλος Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (αιρετό), μέλος Εκπαιδευτικής Επιτροπής ΚΕΠΕ (αιρετό).

Στη διδασκαλία: Δίδαξε Οικονομική Θεωρία, Manpower Planning and Budgeting, Human Resources Management, Χρηματοδότηση Διοίκηση και Διαχείριση ΝΠΔΔ κ.ά, εις Ohio State University, UNESCO-IIEP, Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, ΠΕΚ Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ροστώβ (Ρωσία), Πολυτεχνείο Γντανσκ (Πολωνία). Τα τελευταία 10 χρόνια διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταπτυχιακά μαθήματα για τη δομή της ελληνικής οικονομίας και για τις αλληλεπιδράσεις εκπαίδευσης και οικονομίας ενώ παράλληλα εποπτεύει τις εργασίες μεταπτυχιακών σπουδαστών.
Παράλληλα με τις παραπάνω ενασχολήσεις έχει διατελέσει:
Mέλος Εθνικού Συμβουλίου Εποπτείας Προγράμματος ΥΠΕΘΟ.
Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ.
Εμπειρογνώμων ΟΟΣΑ για ειδικά θέματα οικονομικής ανάπτυξης.
Αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων προς ανάθεση (OECD, ΚΕΠΕ, ΓΓΕΤ, ΕΠΕΑΕΚ).
Ειδικός Σύμβουλος Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείου Παιδείας (Α. Κακλαμάνης, Α. Τρίτσης, Φ. Πετσάλνικος).
Εθνικός Αντιπρόσωπος στον ΟΟΣΑ (CERI, Education Committee).
Εκπρόσωπος της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισμούς και σε επιστημονικά συνέδρια πολιτικής (Βρυξέλλες, OECD, UNESCO, ΗΠΑ, Γαλλία, Νορβηγία, Κύπρο, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρωσία).
Κριτής μελετών, βιβλίων και άρθρων προς δημοσίευση και συγγραφέας ο ίδιος σειράς άρθρων και μελετών σε έγκυρα ελληνικά και ξένα περιοδικά και στον τύπο (Ελευθεροτυπία, Ριζοσπάστης, Επενδυτής).
Συνδικαλιστική Κοινωνική και Πολιτική Δράση
Υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ το 2000 στον Νομό Φωκίδας
Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΣΤΑΜΕ (Επιτροπή Οικονομίας).
Πρόεδρος Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΚΕΠΕ.
Αιρετός εκπρόσωπος προσωπικού ΚΕΠΕ στο Δ.Σ. του ΚΕΠΕ.
Εκπρόσωπος ελληνικού τμήματος της Παγκόσμιας Οργάνωσης “Friends of Nature” στο 4ο
Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ (World Social Forum) στη Βομβάη 16-21 Ιανουαρίου 2004.
Πρόεδρος Φυσιολατρικού Ομίλου Παραλιακής Φωκίδας.
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Ευπαλίου, Φωκίδας (16 Δ.Δ. Ανατολικά της Ναυπάκτου) Επικεφαλής
σήμερα (2009) Μείζονος Αντιπολίτευσης.