Κωνσταντίνος Γάτσιος: βιογραφικό, εργογραφία

24grammata.com/ προσωπικότητες

Ο Κωνσταντίνος Γάτσιος, Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011- ), είναι Καθηγητής και Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης τού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το Πτυχίο του στα Οικονομικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1981), ενώ το M.Phil. (1984) και το Ph.D. (1988) από το University of Cambridge. Δίδαξε στο University of Cambridge και διετέλεσε Fellow και Director of Studies in Economics στο Fitzwilliam College (1987-1992).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Μικροοικονομική Θεωρία και, ειδικότερα, στη Θεωρία και Πολιτική του Διεθνούς Εμπορίου, τη Βιομηχανική Οργάνωση, τα Μαθηματικά Οικονομικά και τη Θεωρία Παιγνίων. Έχει δημοσιεύσει σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως Review of Economic Studies, Journal of International Economics, Journal of Industrial Economics, Economic Journal, European Economic Review, Journal of Development Economics και άλλα. Πολλά από τα άρθρα του αναδημοσιεύτηκαν σε βιβλία. Έχει, επίσης, συνεισφέρει και σε πολλά βιβλία όπως στο The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, London: Macmillan.

Είναι μέλος διεθνών εκπαιδευτικών και επιστημονικών οργανισμών, όπως Research Fellow στο Centre for Economic Research, London (1988-) και το European Trade Study Group (2003-), ενώ από το 2006 είναι Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικής και Ναυτιλίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διετέλεσε Associate Editor στο European Journal of Political Economy (1994-1999), ενώ είναι κριτής σε πολλά γνωστά επιστημονικά περιοδικά, όπως Economic Journal, Economica, European Economic Review, International Economic Review, International Review of Economics and Finance, Journal of Industrial Economics, Journal of International Economics, Review of International Economics, Scandinavian Journal of Economics, Southern Economic Journal και άλλα. Διδάσκει Μικροοικονομική Θεωρία, Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου, Μαθηματικά Οικονομικά και Θεωρία Παιγνίων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.Εκπαίδευση
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Πτυχίο, 1981)
2. University of Cambridge, Faculty of Economics and Politics (M. Phil., 1984)
3. University of Cambridge, Faculty of Economics and Politics (Ph. D., 1988)
Προηγούμενες Ακαδημαϊκές Θέσεις
1. Λέκτορας, Διευθυντής Οικονομικών Σπουδών και Fellow, Fitzwilliam College, University of Cambridge, 1987-1992.
2. Επιστημονικός Ερευνητής, Τμήμα Εφαρμοσμένων Οικονομικών (Dept. of Applied Economics), University of Cambridge, 1988-91.
Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικούς και Επιστημονικούς Οργανισμούς
1. Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής, Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικής και Ναυτιλίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2006-
2. Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρίας European Trade Study Group, 2003-
3. Ερευνητικός Εταίρος (Research Fellow) στο Κέντρο Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής (Centre for Economic Policy Research – CEPR) στο Λονδίνο, 1988-
2
Διδασκαλία
Μικροοικονομική Θεωρία, Μαθηματικά Οικονομικά, Θεωρία Παιγνίων, Βιομηχανική Οργάνωση, και Διεθνές Εμπόριο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Θεωρία και Πολιτική του Διεθνούς Εμπορίου, τη Θεωρία και Πολιτική της Βιομηχανικής Οργάνωσης, τα Μαθηματικά Οικονομικά και τη Θεωρία Παιγνίων.
Δημοσιεύσεις (επιλεγμένες)
1. “Variable Labour Supply, Terms of Trade Shocks, and Domestic Prices: A Note”. 2002. Journal of Economics, Vol. 77 (1): 23-33.
2. “International Migration, the Provision of Public Goods, and Welfare”, (με τους Πάνο Χατζηπαναγιώτου και Μιχάλη Σ. Μιχαήλ.) 1999. Journal of Development Economics, Vol. 60: 559-575.
3. “Trade Liberalization and Public Good Provision: Migration-Promoting or Migration-Deterring?”, (με τους Πάνο Χατζηπαναγιώτου και Μιχάλη Σ. Μιχαήλ). 1999. Στο J. de Melo, R. Faini, and K.F. Zimmerman, eds., Migration: The Controversies and the Evidence. Cambridge: Cambridge University Press, and CEPR.
4. “Regulatory Competition”, (με τον Peter Holmes). 1998. Προσκληθέν λήμμα. Στο P. Newman, ed., The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, Vol. 3: 271-275. London: Macmillan.
5. “Τhe Economics of Bankruptcy and the Transition to a Market Economy”, (με τον Istvan Abel). 1998. Στο I. Abel, P.L. Siklos and I.P. Szekely, eds., Money and Finance in the Transition to a Market Economy. London: Edward Elgar.
6. “Strategic Trade Policy in a ‘Third Market Model’”. 1998. Στο G.D. Demopoulos, T.G. Korliras, and R.P. Prodromidis, eds., Essays in Economic Analysis in Honor of Professor R.D. Theocharis, σελ.. 57-76. Αθήνα: Σιδέρης.
3
7. “Ρυθμιστική Πολιτική και Πολιτική Ανταγωνισμού: Μια Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας”. 1998. Μελέτες Οικονομικής Πολιτικής, Τεύχος 3: 1-47.
Ανατυπωθέν στο Ι. Κατσουλάκος, Μικροοικονομική Πολιτική – Μέτρα και Εφαρμογές, 1998, σελ. 35-60. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
8. “Industrial Policy in the Context of Hungary’s Preparation for Integration in the EU”. 1996. Στο UNIDO, ed., Hungarian Industrial Policy: New Perspectives, σελ.41-52. Vienna: UNIDO.
9. “East European Lessons on Economic Restructuring”. 1996. Στο P.R. Scholtes, ed., Issues in Industrial Economics for Countries in Transition, σελ. 39-53. UNIDO. London: Edward Elgar.
10. “Delegation in a General Equilibrium Model of Customs Unions”, (με τον Larry Karp). 1995. European Economic Review, Vol. 39: 319-333.
11. “Trade with Central and Eastern Europe: The Case of Greece”, (με τη Σοφία Δημέλη). 1995. Στο R. Faini and R. Portes, eds., European Union Trade with Eastern Europe, σελ. 123-166. London: CEPR.
12. “Solution Methods to Linear Quadratic Two-Stage Dynamic Games: An Application to the Strategic Export Subsidy Problem”, (με τους Τρύφωνα Κολλίντζα και Κώστα Λαγόπουλο). 1993. Στο E. Lypitakis, ed., Advances in Computer Mathematics and its Applications, σελ. 349-373. Berlin: Springer – Verlag.
13. “How Anti-Merger Laws Can Reduce Investment, Help Producers and Hurt Consumers”, (με τον Larry Karp). 1992. Journal of Industrial Economics, Vol. 40: 339-348.
14. “Τhe Welfare Effects of Incomplete Harmonisation of Trade and Industrial Policy”, (με τον Larry Karp). 1992. Economic Journal, Vol. 102: 107-119.
4
Ανατυπωθέν στο D.A. Audretsch, ed., Industrial Policy and Competitive Advantage, 1998, Vol. I: 399-408 [το οποίο αποτελεί μέρος της σειράς εκδόσεων M. Blaug, ed., The International Library of Critical Writings. London: Edward Elgar].
15. “Delegation Games in Customs Unions”, (με τον Larry Karp). 1991. Review of Economic Studies,Vol. 58: 391-397.
Ανατυπωθέν στο C. Kowalczyk, ed., Economic Integration and International Trade, 1999 [το οποίο αποτελεί μέρος της σειράς εκδόσεων M. Blaug, ed., The International Library of Critical Writings. London: Edward Elgar]. Υπό έκδοση.
16. “Preferential Tariffs and the ‘Most Favoured Nation’ Principle: A Note”. 1990. Journal of International Economics, Vol. 28: 365-373.1
17. “Regulation in the European Community” (με τον Paul Seabright). 1989. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 5, No. 2: 37-60.2
Ανατυπωθέν στο F. Snyder, ed., European Community Law, 1993, Vol. II: 297-321. London: Dartmouth.
18. “Imperfect Competition and International Trade”. 1989. Στο F.H. Hahn, ed., The Economics of Missing Markets, Information and Games, σελ. 188-210. Oxford: Oxford University Press.
1 Αναφορά στην εργασία αυτή γίνεται από τον J.A. Brander, 1995, “Strategic Trade Policy”. Στο G. Grossman and K. Rogoff, eds., Handbook of International Economics, Vol. 3, σελ. 1395-1455. New York: North Holland, Elsevier Science B.V.
2 Εκτεταμένη αναφορά στην εργασία αυτή έχει γίνει από τον Economist, 19 Αυγούστου 1989, Τόμος 312, Αριθμός 7616, σελ. 65.
5
Σχολιασμός Μελετών και Κριτική Βιβλίου (επιλεγμένα)
1. Σχολιασμός της μελέτης των E. Bond and C. Cyropoulos, “Trading Blocs and the Sustainability of Interregional Coοperation”. 1996. Στο Canzoneri et al., eds., The New Transantlantic Economy, σελ. 141-146. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Σχολιασμός της μελέτης των J.I. Haaland and I. Wooton, “Market Integration, Competition and Welfare”. 1992. Στο L.A. Winters, ed., Trade Flows and Trade Policy After 1992, σελ. 147-149. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Κριτική του βιβλίου των E. Helpman and P. Krugman, Trade Policy and Market Structure. 1989. Cambridge, MA.: MIT Press. Στην Economica, 1990, Vol. 57: 415- 416.
4. Κριτική του βιβλίου του A. Αganbegyan, The Challenge: The Economics of Perestroika. 1988. London: Hutchinson Education. Στο Journal of European Studies, 1989, Vol.19: 154-156.
Ερευνητικά Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ενωση
1. Training and Mobility of Researchers – TMR. (Aρ. Συμβολαίου ERB 4061 PL 95 – 0415). 1996-2000.
2. Market Structure and Competition Policy. (Αρ. Συμβολαίου ERBCHR CT 940663). 1994-96.
3. Trade with Central and Eastern Europe: The Case of Greece. Στα πλαίσια του προγράμματος PHARE. (Αρ. Συμβολαίου ZZ 93 01/ 02. 01/B036). 1994-95.
4. Euroconference. Στα πλαίσια του προγράμματος SPES. (Αρ. Συμβολαίου ERB – CHEC – CT 93 – 0143). 1993-95.
5. The Integration of Countries in Different Stages of Development: Greece in the EC. Στα πλαίσια του προγράμματος SPES της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Αρ. Συμβολαίου CT91-0066 TSTS). 1992.
6
6. Privatisation and the Financial Markets in Hungary. Στα πλαίσια του προγράμματος ACE (Αρ. Συμβολαίου 910409). 1992.
Εκδότης και Κριτής Επιστημονικών Περιοδικών
1 Associate Editor, European Journal of Political Economy, 1994-1999.
2. Κριτής (referee) στα ακόλουθα περιοδικά (με αλφαβητική σειρά): Economic Journal, Economica, European Economic Review, International Economic Review, International Review of Economics and Finance, Journal of Industrial Economics, Journal of International Economics, Review of International Economics, Scandinavian Journal of Economics, Southern Economic Journal.
www.aueb.gr