Κώστας Ριτσώνης, Φ ω τ ι σ μ έ ν ο Ἐ ρ γ ο σ τ ά σ ι ο, ποίηση

Φ ω τ ι σ μ έ ν ο Ἐ ρ γ ο σ τ ά σ ι ο
Κώστας Ριτσώνης,

Αθήνα 2011

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο / download]
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
• Ἀγκαλιά …1974, 1999
• Ὁ ἀνάπηρος λαχειοπώλης
καί ἄλλα ποιήματα …1982
• Φωτισμένο ἐργοστάσιο …1996
• Τσίλιες, μικρά πεζά …1991, 2001
• Πουλιά καί ψίχουλα …2001
• Βραχνή φωνή …2003
• 151 ποιήματα …2011