Κώστας Ριτσώνης, 151 ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Κώστας Ριτσώνης

151  ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ποιήματα των φίλων

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο / download]

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
• Ἀγκαλιὰ … 1974, 1999
• Ὁ ἀνάπηρος λαχειοπώλης
καὶ ἄλλα ποιήματα … 1982
• Φωτισμένο ἐργοστάσιο … 1996, 2011
• Τσίλιες, μικρά πεζὰ … 1991, 2001
• Πουλιὰ καὶ ψίχουλα … 2001
• Βραχνὴ φωνὴ … 2003