ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΡΟΜΑΝΙ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΟΡΟΜΑΝΟ)

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ
24grammata.com/ free e book

[κατέβασέτο]

Με συνώνυμα και αντίθετα των λέξεων, με φράσεις, γνωμικά, ιδιωματισμούς, θυμοσοφίες και αποσπάσματα από το ποιητικό έργο του συγγραφέα για την κατανόηση και την ορθή χρήση των λέξεων.
Επιμέλεια και Μορφοποίηση Λεξικού: Πάντος Πέτρος, Συμεωνίδου Συμέλα
Ηλεκτρονική Επιμέλεια: Σταμάτης Ιωάννης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στο λεξικό αυτό έχουν συγκεντρωθεί περίπου 12.000 λέξεις της ελληνικής, οι οποίες μεταφράζονται στη Ρομανί γλώσσα. Η διάλεκτος που καταγράφεται εδώ είναι αυτή που μιλιέται από τους Ρομά που ζουν στην Κομοτηνή και ειδικότερα στο συνοικισμό τέρμα οδού Αδριανουπόλεως. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους του συνοικισμού αυτού ανήκουν στην ομάδα των Ποριζαρτζία (= Κοσκινάδες ) και οι υπόλοιποι στην ομάδα των Καλπαζάϊα. Οι πρόγονοι των Ποριζαρτζία ήταν ντόπιοι, ενώ των Καλπαζάϊα ήταν πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη που ήρθαν το 1922 με την ανταλλαγή των πληθυσμών και έμειναν στο συνοικισμό όλοι μαζί μέχρι το έτος 1955 περίπου. Μετά άρχισαν να φεύγουν λίγοι λίγοι για διάφορους λόγους σε άλλους οικισμούς της Θράκης και της Μακεδονίας, όπου υπήρχαν Καλπαζάια. Τώρα στο συνοικισμό κατοικούν μόνο δέκα οικογένειες Καλπαζάια σε σύνολο των 300 οικογενειών του συνοικισμού. Απ’ ότι γνωρίζω Καλπαζάια υπάρχουν στον Άρατο Ροδόπης, στο Χειμώνιο Έβρου, στο Εύλαλο και Κιμμέρια Ξάνθης, στη Δράμα, στο Δενδροπόταμο Θεσ/νίκης κ.α.
Από τους γονείς μου ο πατέρας μου ανήκει στην ομάδα των Κοσκινάδων και η μητέρα μου στην ομάδα των Καλπαζάια. Η γλώσσα κάθε μιας ομάδας, αποτελούσε ιδιαίτερη διάλεκτο, αλλά με μερικές διαφορές, όπως : α) στο α΄ ενικό πρόσωπο του Αορίστου της Οριστικής των ρημάτων, πχ. κερντόμ = έκανα (Κοσκινάδες) – κερντέμ (Καλπαζάια), λιόμ = πήρα (Κοσκινάδες)- λιέμ (Καλπαζάια). Γι’ αυτό και στο λεξικό στις φράσεις που περιέχουν το α΄ πρόσωπο του Αορίστου χρησιμοποιώ άλλοτε την κατάληξη –ομ, άλλοτε την κατάληξη –εμ. β) στο α΄ πρόσωπο του ρήματος είμαι : σομ (Κοσκινάδες) – σεμ (Καλπαζάια).
Επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες φθογγολογικές διαφορές στο θέμα μερικών λέξεων, πχ. πασστιάβ (Κοσκινάδες) – πασσλιάβ (Καλπαζάια). Οι διάλεκτοι αυτές σε άλλους τόπους και χώρες εξακολουθούν να διακρίνονται μεταξύ τους , όταν οι ομάδες των Ρομά ζουν χωριστά. Όπου όμως ζουν μαζί οι διάλεκτοι αυτές τείνουν να ενοποιηθούν.

24grammata.com/ free e book

[κατέβασέτο]