Λεξικόν τετράγλωσσον Γαλλαγγλογραικελληνικόν, 1834. Vocabulaire Francais-Anglais, Grec moderne et Grec Ancien,

212Γεώργιος Θεοχαρόπουλος, Ονομαστικόν τετράγλωσσον Γαλλαγγλογραικελληνικόν…

24grammata.com/ free ebook

[download] free ebooks on Classical Literature and History click here

μετεφράσθη εκ του κλασσικού Αγγλογαλλικού του… Popleton, Μόναχο 1834,
[Ταξινόμηση λέξεων κατά νοηματικές ενότητες· ευρετήριο γαλλικό, αγγλικό, ελληνικό.

Χρήσιμο για τη γλωσσική κατάσταση της εποχής· νεολογισμοί, τουρκικές και
ιδιωματικές λέξεις.] Vocabulaire Francais-Anglais, Grec moderne et Grec Ancien, ___.
Translator     Θεοχαρόπουλος, Γεώργιος,
Contributor     Κοραής, Αδαμάντιος,

ace of publication     Εν Μονάχω της Βαυαρίας :
Publisher Name     Εκ της Τυπογραφίας Καρόλου Βολφίου,
Date of publication     1834.Greek, Modern (1453-)
LCSH Subject     French language Dictionaries English.
English language Dictionaries French.
Greek language Dictionaries French.
Greek language Dictionaries English
Industrial relations Dictionaries.

ανέμη