Λεξικό (γλωσσάριο) Ορολογίας

Γενικοί και ειδικοί όροι του τομέα της Ορολογίας
(1219 λήμματα)
• Ελληνο-αγγλο-γαλλικό γλωσσάριο
• Αγγλο-ελληνο-γαλλικό γλωσσάριο
• Γαλλο-ελληνο-αγγλικό γλωσσάριο

 

24grammata.com/ free ebooks

[κατέβασέτο]

Επιμέλεια: Κ. Βαλεοντής
Αθήνα, Φεβρουάριος 2011
ΕΛΕΤΟ
Περιεχόμενα
Πρόλογος …………………………………………………………………………………… 3
Ελληνο-αγγλο-γαλλικό Γλωσσάριο ………………………………………………… 5
Αγγλο-ελληνο-γαλλικό Γλωσσάριο ………………………………………………. 37
Γαλλο-ελληνο-αγγλικό Γλωσσάριο……………………………………………….. 69
Πηγές αναφοράς της Βάσης Όρων της Ορολογίας TERMTERM……… 99

ΤΕΕ – EΛΟΤ / Τεχνική Επιτροπή 21
“Αρχές Ορολογίας”
Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ
Η επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 λειτουργεί με ευθύνη
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
Σύνθεση της Επιτροπής ΤΕ21
Ενεργά μέλη Παρατηρητές
Τοράκη Κατερίνα, Συντονίστρια
Βαλεοντής Κώστας
Γιαννίμπας Διονύσης
Δέτση Αναστασία
Κακαρούμπας Παναγιώτης
Καμαριωτάκης Βαγγέλης
Πανταζίδου Μαρίνα
Παπασιώπη Νυμφοδώρα
Σαριδάκης Γιάννης
Τσιάμας Γεώργιος
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα
Γαβριηλίδου Μαρία
Ευσταθίου Κώστας
Ιορδανίδου Άννα
Κατσογιάννου Μαριάννα
Μάντζαρη Έλενα
Ράλλη Αγγελική
Σαραντάκος Νίκος
Τάσιος Θεοδόσης

24grammata.com/ free ebooks

[κατέβασέτο]