Λεξικό του Ιμβριακού Ιδιώματος (Ερμηνευτικό – Ετυμολογικό)

 24grammata.com/ free ebook (απόσπασμα: Κ,Λ.Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ)

[κατέβασέτο]

Εκδόθηκε από τον Σύλλογο Ιμβρίων το βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών (2010) «Λεξικό του Ιμβριακού Ιδιώματος (Ερμηνευτικό – Ετυμολογικό)», καρπός της 15ετούς συστηματικής ενασχόλησης του υποψήφιου διδάκτορα Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ξενοφώντα Τζαβάρα, το οποίο προλογίζει ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, η Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Ιδιωμάτων και Διαλέκτων καθώς και του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής κ. Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιμβρίων κ. Πάρις Ασανάκης.

Στις (650) σελίδες του «Λεξικού του Ιμβριακού Ιδιώματος», έργου ζωής για τον συγγραφέα, παρουσιάζονται λεξικογραφικά 10.000 περίπου λήμματα του Ιμβριακού Ιδιώματος.

Ορισμένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του Λεξικού είναι τα εξής:

α) Η συντριπτική πλειοψηφία των 10.000 λημμάτων (97% περίπου) είναι πλήρως ετυμολογημένη δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον αναγνώστη να προσεγγίσει εύκολα την ιστορική προέλευση και τις ιστορικές-γλωσσικές διαδρομές της κάθε ιμβριακής ιδιωματικής λέξης.

β) Η ακριβής σημασία του κάθε λήμματος συμπληρώνεται με ισάριθμα παραδείγματα σε ιδιωματικό λόγο με αποτέλεσμα το κάθε λήμμα να εμφανίζεται σε χρήση σε ζωντανό λόγο διευκολύνοντας της κατανόησή του.

γ) Η παράθεση 3.500 περίπου συνωνύμων και αντιθέτων με τα οποία αφενός φωτίζεται πληρέστερα η ακριβής σημασία του κάθε λήμματος και αφετέρου καταδεικνύεται ο τεράστιος γλωσσικός πλούτος του Ιμβριακού Ιδιώματος και το πλήθος των γλωσσικών επιλογών που έχει στην διάθεσή του ο ομιλητής για την απόδοση λεπτών σημασιολογικών αποχρώσεων που συχνά στερείται ακόμα και η ίδια η επίσημη Νεοελληνική Κοινή (!)

δ) Η ακριβής απόδοση της προφοράς με την χρήση τόσο της φωνητικής ορθογραφίας όσο και διαφόρων συμβόλων.

ε) Το κάθε λήμμα συνοδεύεται από γραμματικές πληροφορίες που σχετίζονται με την κλίση του (για τα ονόματα), τους αρχικούς του χρόνους (για τα ρήματα), την γραμματική κατηγορία στην οποία ανήκει, κ.λπ.

στ) Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον περαιτέρω εμπλουτισμό των λημμάτων με ονοματολογικά στοιχεία. Έτσι, στα παραδείγματα απαντά σημαντικός αριθμός ιμβριακών τόσο τοπωνυμίων όσο και βαφτιστικών ονομάτων (ακόμα και παρατσουκλιών).

ζ) Μεγάλη και συνειδητή προσπάθεια καταβλήθηκε ώστε οι γλωσσικές-λεξικογραφικές πληροφορίες του κάθε λήμματος να συμπληρώνονται – όπου αυτό ήταν δυνατό – από στοιχεία λαογραφικά.

η) Η συγκέντρωση των λημμάτων πραγματοποιήθηκε τόσο μετά από πρωτογενή έρευνα και συλλογή-απομαγνητοφώνηση προφορικού υλικού όσο και από την αποδελτίωση του συνόλου της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σύμφωνα με τα πορίσματα της Γλωσσολογίας και της Λεξικογραφίας.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδήγησαν της Ακαδημία Αθηνών να απονείμει, διά χειρός του Γενικού Γραμματέα της κ. Β. Χ. Πετράκου, στον Ξενοφώντα Τζαβάρα το 1ο (από τα 3) βραβεία που είχαν προκηρυχθεί για το 2010 αναφορικά με την συλλογή ισάριθμου «πρωτότυπου γλωσσολογικού και διαλεκτικού υλικού από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας» « … για την αυστηρή και συστηματική μέθοδο σύνταξης, την ακρίβεια και τη σαφήνεια με την οποία περιγράφεται το σημασιολογικό περιεχόμενο της λέξεως-λήμματος, τη σωστή θεώρηση των σημασιών του και την παράθεση σε γνήσιο ιδιωματικό λόγο χαρακτηριστικών παραδειγμάτων χρήσης των λέξεων. Η εργασία είναι ιδιαιτέρως αξιόλογη τόσο για τον λεξικογραφικό πλούτο και τα στοιχεία περιγραφής του ιδιώματος της Ίμβρου όσο και για τον άρτιο λεξικογραφικά τρόπο απόδοσης του ιδιωματικού υλικού».

Το Λεξικό διατίθεται από τον Σύλλογο Ιμβρίων

Ελευθ. Βενιζέλου 80, Ν. Σμύρνη, Αθήνα

τηλ.: 210.93.45.096, 210.93.47.957

email: info@imvrosisland.org

24grammata.com/ free ebook (απόσπασμα: Κ,Λ.Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ)
[κατέβασέτο]