Λεωνίδας Παυλίδης, “Το Κοινωνικό Πρόβλημα”

Λεωνίδας Παυλίδης
Το Κοινωνικό Πρόβλημα

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]

ο εντοπισμός αυτής της σπάνιας πολιτικής μελέτης, ο πρόλογος και η επιμέλεια της ηλ. έκδοσης έγινε από τον ποιητή Γιώργο Πρίμπα

Η αξία του παρόντος κειμένου, το οποίο παρουσιάζεται στο www.24grammata.com μετά από 94 χρόνια από την ανάρτησή του στο Νουμά, δεν αποσκοπεί σε μία άκριτη (*) υιοθέτηση των θέσεων που διατυπώνονται, αλλά στην εκ νέου δημοσιοποίηση σημαντικών κειμένων τα οποία θα μπορούσαν, στο βαθμό που θα αξιολογούνταν με βάση το σήμερα των αρχών του 21ου αιώνα του αναγνώστη, να συνεισφέρουν δίνοντας κίνητρο ανάδειξης ενός νέου πειστικού λόγου, που χρειαζόμαστε και λείπει, απέναντι στην “κρίση χρέους”. Κρίση χρέους η οποία συνιστά το νέο πρόταγμα του καπιταλισμού και αποσκοπεί στην ισο-πέδωση των λαϊκών στρωμάτων προς όφελος των ελάχιστων πλουτοκρατών και του τραπεζικού συστήματος.

(*) Εξάλλου, εκ των υστέρων βέβαια, γνωρίζουμε τις μακροχρόνιες συνέπειες αυτού που επέβαλε ο Λένιν τον αμέσως επόμενο χρόνο από τη δημοσίευσή του παρόντος στο Νουμά, δηλαδή την απαγόρευση της εσωτερικής αντιπο-λίτευσης στο ΚΚ. Ακόμα και αν τότε φάνταζε αναγκαίο θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί αφού μοιραία οδήγησε στο Σταλινισμό και την εγκαθίδρυση ενός καταπιεστικού γραφειοκρατικού καπιταλισμού, ο οποίος έχοντας χάσει τα ερείσματά του στην κοινωνία έπεσε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 σα χάρτινος πύργος. Επιπλέον και με βάση την εμπειρία που έχουμε από τις δυο δεκαετίες της παγκοσμιοποίησης, η απαίτηση για μιαν άλλου είδους παγκοσμιοποίηση, με σοσιαλιστικό ή και αταξικό ακόμα περιεχόμενο, δεν είναι ουτοπία, είναι λάθος. Η δημοκρατία, η απαίτηση για αυτοδιάθεση και αυτοδιαχείριση (που αναγκαστικά νοούνται από το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον και τον εργασιακό χώρο μέχρι το επίπεδο της πόλης) είναι αδύνατο να λειτουργήσουν σε αχανείς εδαφικές εκτάσεις καθόσον η κεντρική διοίκηση και ό,τι αυτό συνεπάγεται προκύπτει αναπόφευκτα. Το πάθος όμως και ο καινός λόγος του συγγραφέα δημοκράτη αγωνιστή λείπουν σήμερα. Και η έλλειψη αυτή είναι πραγματικά σημαντική και πολύ κρίσιμη για την ελαττωμένη αντίσταση του ελληνικού λαού στην επιχειρούμενη εξαθλίωση του. Μια εξαθλίωση που συνοδεύεται από μία παράλογη έξαρση εθνικισμού, ο οποίος αναμένεται να εντείνει τις συνέπειες της επερχόμενης καταστροφής.  (Γιώργος Πρίμπας)