ΜΕΤΡΟ, ΜΕΛΟΣ, ΟΨΕΙΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Μ. ΣΗΦΑΚΗΣ

24grammata.com / επιστημονικές μελέτες
[κατέβασέτο / download]

για το συγγραφέα, βιογραφικό/ εργογραφία κλικ εδώ

Σκοπὸς τοῦ παρόντος μελετήματος εἶναι νὰ ὑποδείξει τὴ στενὴ σχέση ποὺ ἔχουν μὲ τὸ ποιητικὸ κείμενο ὄχι μόνο ἡ μελοποιία καὶ ἡ ὄψις, ποὺ ἔτσι κι ἀλλιῶς συμπεριλαμβάνονται στὰ κατὰ τὸ ποιὸν μέρη τῆς τραγωδίας ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ μέσα καὶ τρόποι ἐκφορᾶς τοῦ λόγου καὶ ἀναπαράστασης τῆς πλοκῆς τῆς τραγωδίας, ἀπὸ τὸ μέτρο ποὺ εἶναι ἐγγενὲς στὸν ποιητικὸ λόγο ὣς τὴν κίνηση τῶν προσώπων μέσα στὸν σκηνικὸ χῶρο.
ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Πρόκειται γιὰ σχέση σημασιακή, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸ κείμενο καὶ προσθέτει στὴν ἀπὸ σκηνῆς διδασκαλία τοῦ δράματος, τραγικοῦ καὶ κωμικοῦ ἐξίσου, διευκρινίσεις καὶ συνυποδηλώσεις μέσῳ ἀκουστικῶν καὶ ὀπτικῶν σημασιοδοτικῶν κωδίκων. Οἱ κώδικες αὐτοὶ ἀποτελοῦν συστήματα συμβάσεων ποὺ δημιουργοῦνται καὶ καθιερώνονται βαθμηδὸν στὸ πλαίσιο μιᾶς θεατρικῆς παράδοσης, εἴτε πρόκειται γιὰ τὸ θέατρο Νῶ ἢ Καμπούκι τῆς Ἰαπωνίας, τὴν Ὄπερα τοῦ Πεκίνου, τὴν Commedia dell’arte, τὸ εὐρωπαϊκὸ μπαλέτο, τὴν ἰταλικὴ ὄπερα, ἢ τὴν τραγωδία τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας. Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις — καὶ ἀσφαλῶς ὄχι μόνο σ’ αὐτές — βοηθοῦσε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ διεπαφὴ τοῦ κοινοῦ μὲ τὸ δρᾶμα γινόταν (ἢ γίνεται ἀκόμη) σχεδὸν ἀποκλειστικὰ μέσῳ τῆς θεατρικῆς παράστασης καὶ ὄχι μέσῳ ἀναγνώσεως.

24grammata.com / επιστημονικές μελέτες
[κατέβασέτο / download]
Aπό το «Λογεῖον: περιοδικό για το αρχαίο θέατρο» δημοσιεύονται πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, οι οποίες αναφέρονται σε όλες τις όψεις του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου και δράματος, στην πρόσληψη του από το νεότερο θέατρο, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τις άλλες τέχνες, καθώς και στη σύγκριση του με το θέατρο άλλων περιόδων και γεωγραφικών περιοχών. Κανένα κείμενο δεν αποκλείεται εξαιτίας του τρόπου θεώρησης ή της οπτικής του γωνίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση.

Το περιοδικό κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή στο τέλος κάθε έτους από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Επίσης κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης (Open Access) σε κάθε ενδιαφερόμενο κλικ εδώ.

24grammata.com / επιστημονικές μελέτες
[κατέβασέτο / download]