Μια γλώσσα παλαιά – ένα Λόγο κινούργιο

Ελληνόφωνα της Κάτω Ιταλίας, 24grammata.com

κείμενο του Giovanni  Andrea  Crupi, μετεγγραφή του  Bruno Traclò.

Γιά  τα παιδία  του Βούα  καί  γιά  όλα  τα παιδία  Γραίκα  της  Καλαβρία ένα  χρόνο  κινούργιο  μβαίννει,  σας  χαιρετάω,  καί  με  την  γλώσσα  την  δική μα,  παιδία  τι  κανουνάειτε  τον  ήλιο  που  γέρρεται.
Με  τούντον  ήλιο,  περάννοντα  την  θάλασσα,  ήρτασι  ώδε, στην   “ Εσπερία ”,  οι  πρωτινοί  γονέοι  μα  καί  εφέραι  τα  γράμματα   γιά  όλο  τον κόσμο  καί  τούντη  γλώσσα  παλαία  τι  άρτε  εγώ  γράφω καί  πρέπει  να  πλατέτσωμε,  άρτε  καί  πάντα,  με  την κεφαλή  σηκωμένη.
Το  σίδερο  της  Ρώμη  δεν  έζβηε  τον  λόγο  αν την Μεγάλη Γραίκια:  τούτο  λόγο ήτο  τόσσο  μέγα   τι  έμεινε  ώδε  δύο  χιλιάδε
Χρόνου  καί  μένει  ακομή  με   τους  άθρωπου  της  οτσεία. Πεντήντα  χρόνους  απίσσου,  μία  άχαρο  τυραννία  έκοτσε   τούντη  γλώσσα  καλή:  άφηκε  τα  παιδία  στα  καλύβια  με τα γαλάρια πρόβατα  καί  με  τα γίδια  ορτοκέρατα, έσπειρε  τους  άνδρου  στον  κόσμο.
Άρτε, παιδία, έχομε  να  μαθαίωμε  μεταπάλε  την μάγνη γλώσσα  δική μα,  να  μη  χάωμε  την  πρωτινή  καρδία, την  παλαία τσυχή  την  δική μα.
Η  νύστα  ήτο  μακρύα;  Μεθέ σα, παιδία, σώννει  γεναστή κάλλιο  ο κόσμο:  σας  χαιροτάω, κανουνώνδα  τον  ήλιο που  απογέρρεται.

Γιαλό  της  Χώρα : 1, οττωβρίου, 1975.
Γ. Α.  Κρουπη.

24grammata.com: Διατηρήθηκε η σύνταξη και η γραφή, όπως μας την έστειλαν οι ομόγλωσσοι αδελφοί μας από την Ιταλία (άλλωστε σκοπός του αφιερώματος είναι να γνωρίσουμε το λόγο και τη γραφή, ακόμα και με τα λάθη τους,  των σημερινών ελληνοφώνων και όχι να τους “διδάξουμε”  ένα στείρο Ακαδημαϊσμό).