Μιχάλης Τιβέριος: σύντομο βιογραφικό

24grammata.com- προσωπικότητες

Μιχάλης Τιβέριος
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Α.Π.Θ., Ακαδημαϊκός

Σύντομο βιογραφικό

Βιογραφικά στοιχεία:

1947: Γεννήθηκε στη χώρα Άνδρου
1981: Υφηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Α.Π.Θ.
1987: Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Α.Π.Θ.
1989- 1993: Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
Από το 1990: Υπεύθυνος ανασκαφών στη Σίνδο
Από το 1993: Υπεύθυνος ανασκαφών στο Καραμπουρνάκι
1996/97: Διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
1999: Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Βέρνης

Σπουδές:

1971: Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
1976: Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
1977/79: Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Βόννης (με υποτροφία Al. von Humboldt)

Ερευνητικό πεδίο:

Αρχαία Ελληνική Κεραμική- Αποικισμός- Εμπόριο- Εικονογραφία

Διδακτικό αντικείμενο:

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία
Κεραμική Γεωμετρικής, Αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής
Τοπογραφία

Δημοσιεύσεις (επιλογή):

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Ο Λυδός και το έργο του (Διδ. διατριβή, 1976)
Προβλήματα της πρώϊμης μελανόμορφης αττικής κεραμικής (1981, 1988(2))
Μια “κρίσις των όπλων” του ζωγράφου του Συλέα (1985)
Περίκλεια Παναθήναια (1989)
Αρχαία Ελληνικά Αγγεία (1996)
Μακεδόνες και Παναθήναια (2000)

ΑΡΘΡΑ

Παναθηναϊκά, AΔ 29, 1974 (1976) Μελέται, σσ. 142-153
Sieben gegen Theben, AM 96, 1981, σσ. 145-161
Kadmos I, LIMC V 1, (1990), 863-882 & V 2, (1990), 557-562
Παναθηναϊκοί Αμφορείς από την Πέλλα, AA 1992, σσ. 15-44
Zeus, LIMC VIII (1997), 312-338, 371-374
Finds from Tartessos in the Heroin of Samos, στον τόμο Los Griegos en Espana (1998), 66-84 (eds. Pal. Cabrera Bonet – Car. Sanchez Fernandez)
The ancient settlement in the Anchialos-Sindos double trapeza, στον τόμο Euboica, L’ Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente, Napoli 1998, 243-253 (Eds M. Bats – B. d’ Agostino)
The Satyr-Play ‘Sphinx’ of Aischylos, στο Αγαθός δαίμων, Mythes et Cultes. Etudes d΄iconographie en l΄honneur de L. Kahil, B.C.H. Supplement 38, 2000, 477-487
Zur Geschichte einer nikosthenischen Pyxis, AM 115, 2000, 73- 81, πίν. 1- 3
A new crater-psykter in the J. Paul Getty Museum, στο Zona archeologica. Festschrift fur Hans Peter Isler zum 60. Geburtstag (aus Antiquitas, Reihe 3, Band 42) 2001, 421-431
Ελευσινιακές εσχαρίδες και οι αγγειογράφοι της ακολουθίας του Συλέα (The Syleus Sequence), στον τόμο Επιτύμβιον Gerhard Neumann (2003), 113- 121
Αισχύλος και Ελευσίνια Μυστήρια, στον τόμο Θυμέλη. Μελέτες χαρισμένες στον καθηγητή Ν. Χ. Χουρμουζιάδη (επιμ. Δ. Ιακώβ- Ε. Παπάζογλου) (2004), 405- 426

Ανασκαφές και Ερευνητικά Προγράμματα σε εξέλιξη:

Καταγραφή και αξιολόγηση των τόπων και μνημείων ιστορικού και ειδικότερα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κατά μήκος του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού.
Ανασκαφικές έρευνες στη διπλή Τράπεζα Αγχιάλου (ΣΙΝΔΟΣ)
Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι

Άλλες επιστημονικές και κοινωνικές δραστηριότητες:

Μέλος του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας (1994-1998)
Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (1995- )
Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (2001- )
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Σχολής Ξεναγών του Ο.Τ.Ε.Κ. (2004- )
Μέλος επιτροπής της Ακαδημίας Αθηνών, υπεύθυνης για την έκδοση της διεθνούς σειράς Corpus Vasorum Antiquorum

κ.ά. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις.