ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 1870-1940

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ

24grammata.com- free ebook
[κατέβασέτο/ download]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας
Το παιδί είναι μια ιστορικά προσδιορισμένη έννοια με ποικίλη σημασία και βαρύτητα. Οι χρονικές οροθετήσεις των ηλικιών και ειδικότερα τα όρια που διαφοροποιούν την παιδική ηλικία και την εφηβεία από την ενηλικίωση μετατίθενται ανάλογα με τις εποχές, χωρίς να λαμβάνονται αναγκαστικά υπόψη τα βιολογικά φαινόμενα. Άλλωστε η βιολογική και σωματική ανάπτυξη αξιολογείται διαφορετικά κάθε φορά και, ανάλογα με την εκάστοτε αξιολόγηση, γίνεται ένας κοινωνικός καθορισμός της ηλικίας. Γι’ αυτό ξεχωριστοί θεσμοί και προσδοκίες περιέβαλαν κάθε ηλικία, ανάλογα με την ιστορική περίοδο.
Στις αγροτικές κοινωνίες του Μεσαίωνα η παιδική ηλικία περιοριζόταν στην απαραίτητη «τρυφερή και εύθραυστη» ηλικία. Μόλις το παιδί έβγαινε από τον κύκλο των γυναικών, όπου η ύπαρξή του δεν λαμβανόταν σοβαρά υπόψη, και
μπορούσε να τα καταφέρει από φυσική άποψη, άρχιζε να συναναστρέφεται τους ενήλικες. Μοιραζόταν τις εργασίες τους, αγροτικές κυρίως, εκπαιδευόταν κοντά τους στα όπλα και συμμετείχε στα παιχνίδια τους. Από μικρό παιδί μεταμορφωνόταν «σε μικρό ενήλικα», όπως έχει ειπωθεί χαρακτηριστικά, χωρίς να περάσει από τα ενδιάμεσα στάδια της νεότητας που υπήρχαν, ίσως, πριν από τον Μεσαί-
ωνα και που έγιναν ουσιαστικές πλευρές των σημερινών εξελιγμένων κοινωνιών1
24grammata.com- free ebook
[κατέβασέτο/ download]

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑ