Νέα Κοινωνιολογία 34

Κοινωνιολογική επιθεώρηση της Νέας Ελλάδας
Αφιέρωμα στην κοινωνιολογία του Μέλλοντος
Wendell Bell • Eleonora Barbieri Masini • Reimon Bachika • Enric Bas • Alberto lo Presti •
Gildardo Martinez • Anita Rubin • Jari Kaino-Oja • Javier Medina Vasquez • Markku Wilenius

 

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]