Νέον λεξικόν Ιταλικο-Γραικικόν (1792).Vocabolario Italo – Greco (Accademia della Crusca, 1792)

 

crusca 2 24grammataΝέον λεξικόν Ιταλικο-Γραικικόν : Συλλεχθέν εκ του μεγάλου Λεξικού των Ακαδημαϊκών της καλουμένης Κρούσκας, και πλουτισθέν διαφόροις ιστορικαίς, και μυθολογικαίς ειδήσεσι / παρά Σπυρίδωνος Βλαντί. Ενετίησι: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, αψηβ’ (1792).

 

24grammata.com– free ebook

[download] free ebooks on Classical Literature and History click here

ebook in Italiano click qui

ελληνικά ebook κλικ εδώ