Οι Έλληνες στη Διασπορά: 15ος- 21ος αιώνας

24grammata.com / ebooks

Επιμέλεια: Ιωάννης Κ. Χασιώτης, ΄Ολγα Κατσιαρδή-Hering, Ευρυδίκη Α. Αμπατζή

Περιγραφή: Η νεώτερη και η σύγχρονη ελληνική ιστορία είναι στενά συνυφασμένη με το φαινόμενο της Διασποράς. Αναμφίβολα, μόνο αν λάβουμε υπόψη το ρόλο που διαδραμάτισαν οι απόδημοι Έλληνες, μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως τη δημιουργία και την ανάπτυξη του νεοελληνικού κράτους, καθώς και την οικονομική και κοινωνική ανέλιξη, αλλά και ιδεολογική συγκρότηση του Ελληνισμού εντός και εκτός συνόρων. Μετά τη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους συχνά οι ελληνικές παροικίες του εξωτερικού έρχονταν αρωγοί προκειμένου να στηρίξουν την αρχική μικρή πατρίδα, προπάντων όταν αντιμετώπιζε κρίσιμα εθνικά ζητήματα.

Γλώσσα: Ελληνικά
Σελίδες 451
Μέγεθος Αρχείου: 10.4 Mb

Εκδόσεις: Βουλής των Ελλήνων

[Download]