ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 1905-1915 & 1916-1918 ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ: ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

24grammata.com- free ebook

[download]

 

Δείτε τη συλλογή του 24grammata.com για τον Καβάφη κλικ εδώ

About Kavafis on 24grammata.com here

Περιεχόμενα……………………………………..………………………………………..5
Εισαγωγή……………………………………………………….……………………….6
Ι. Η πρακτική της θεματικής κατάταξης των ποιημάτων………………….…..…6
ΙΙ. Η τύχη της εκδοτικής βούλησης του ποιητή στις μεταθανάτιες εκδόσεις του έργου του……………………………………………………………………………..…8
ΙΙΙ. Η πρόσληψη της θεματικής αλληλουχίας των ποιημάτων από την κριτική.…………………………………………………………….………………………10
ΙV. Μεθοδολογία και στόχοι.. …………………………………………………….….19
Κεφ. 1: Η θεματική συλλογή 1905-1915 [Γ10]………………………………………22
Κεφ. 2: Η θεματική συλλογή 1916-1918 [Γ8]……………………………………….55
Κεφ. 3: Οι προοπτικές των δύο θεματικών συλλογών…………………………..76
Επίλογος……..…………………………………………..…………………………….82
Επίμετρο Ι: Συνοπτικός πίνακας των ιδιότυπων καβαφικών εκδόσεων σύμφωνα με τις περιγραφές του Γ. Π. Σαββίδη…………………………….…….83
Επίμετρο ΙΙ.…………………………………………………………..…………………84
(α) Συγκριτικός Πίνακας των συλλογών Γ2, Γ4, Γ6 και Γ10……………………….85
(β) Κατάλογος των ποιημάτων της συλλογής 1916-1918 [Γ8]……………………86
Επίμετρο ΙΙΙ: Οι αλλαγές στους τίτλους των ποιημάτων………………………87
Επίμετρο ΙV: Συγκλίσεις και αποκλίσεις με ένα παράλληλο κείμενο….…….88
Βιβλιογραφία…………………………………….……………………………………90
Περίληψη……………………………………………………………………………….95
Abstract………………………………….…………………………………………..….96

24grammata.com- free ebook

[download]