Οι καθ. Ιταλικης γλώσσας απαιτούν την άμεση πρόσληψη τους

Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών

Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Ποπετσίδης Γιώργος, πρόεδρος ΔΣ

Μακεδονίας 6, Μοσχάτο 18345

Τηλ: 693 2770277 – Fax: 210 9576978

e-mail Συλλόγου: initalgr@gmail.com

Αθήνα, 23-10-2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Άμεση πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών ιταλικής πλήρους ωραρίου για τα εναπομείναντα κενά (οργανικά και λειτουργικά) του κλάδου ΠΕ 34 Ιταλικής.

Στη συνάντηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας με το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ κο Βασίλειο Κουλαϊδή, ειπώθηκε ότι το ΥΠΔΒΜΘ διαθέτει περιορισμένες πιστώσεις και σκοπεύει να προσλάβει, επιπροσθέτως, ελάχιστους αναπληρωτές καθηγητές Ιταλικής πλήρους ωραρίου, ενώ παράλληλα σκοπεύει να καλύψει τα υπόλοιπα κενά ανά την επικράτεια με ωρομίσθιους καθηγητές Ιταλικής, των οποίων το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο δεν θα ξεπερνά τις 4 ώρες. Αυτό σημαίνει σταδιακή κατάργηση του κλάδου ΠΕ34 στη δημόσια εκπαίδευση και έλλειψη σεβασμού στην επιλογή περισσότερων από 20.000 μαθητών, οι οποίοι ακόμη και σήμερα παραμένουν έξω από την τάξη τους. Δεν χρειάζεται βέβαια να αναφέρουμε τους καθηγητές των ιταλικών που περιμένουν να κληθούν για να διδάξουν αυτό τον όγκο μαθητών και αντ’ αυτού οδηγούνται στην ανεργία και την απαξίωση.

Αποτελεί εμπαιγμό το γεγονός ότι το ΥΠΔΒΜΘ διόρισε μόνο 8 μόνιμους καθηγητές Ιταλικής και προσέλαβε μόνο 23 αναπληρωτές καθηγητές Ιταλικής πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2010 – 2011, ενώ υφίστανται συνολικά 62 οργανικά και πολυάριθμα λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ 34 Ιταλικής ανά την επικράτεια για τη φετινή σχολική χρονιά.

Σύμφωνα με έρευνα και εκτιμήσεις του συλλόγου, τα ιταλικά διδάσκονται σε περισσότερα από τα μισά γυμνάσια της επικράτειας. Την περασμένη σχολική χρονιά απασχολήθηκαν 385 καθηγητές (στην πλειοψηφία τους ωρομίσθιοι) και δίδαξαν σε περίπου 20.000 μαθητές σε 600 σχολεία. Αυτοί οι αριθμοί αφορούν μαθητές της Α’ και Β’ Γυμνασίου, ενώ φέτος προστίθεται η Γ’ Γυμνασίου και οι καινούριες εγγραφές στην Α’ Γυμνασίου, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τις περσινές. Η αύξηση, σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις του συλλόγου μας, αγγίζει το 50-85% ανά Δευτεροβάθμια. Είναι αυτονόητο ότι τα μεγέθη είναι πολύ μεγάλα για να αγνοηθούν.

Σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία, τα οργανικά κενά καλύπτονται με διορισμό μόνιμων καθηγητών, ή στην καλύτερη περίπτωση με πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών πλήρους ωραρίου.

Επιπλέον, δεν είναι δυνατό οι μαθητές που έχουν επιλέξει να μάθουν τη ιταλική, να περιμένουν έως τα τέλη Οκτωβρίου να φτάσει ο αναπληρωτής (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου), ή στη χειρότερη περίπτωση ο ωρομίσθιος καθηγητής Ιταλικής στη σχολική μονάδα, ενώ οι μαθητές που έχουν επιλέξει τη γαλλική ή τη γερμανική να έχουν ξεκινήσει μαθήματα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πολλοί Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων, δεδομένης της μη έγκαιρης πρόσληψης και αποστολής καθηγητών Ιταλικής στις σχολικές μονάδες με την έναρξη του σχολικού έτους, τοποθετούν παρανόμως τους μαθητές που έχουν επιλέξει τη ιταλική στα σχηματισμένα τμήματα της γαλλικής ή της Γερμανικής, για τα οποία υπάρχει πληθώρα μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Με βάση τα ανωτέρω ζητούμε:

  1. Nα προσληφθούν όσοι αναπληρωτές καθηγητές Ιταλικής πλήρους ωραρίου χρειάζονται, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά του κλάδου ΠΕ 34 Ιταλικής για το σχολικό έτος 2010 – 2011.
  2. Να ενημερωθούν από το ΥΠΔΒΜΘ οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το φαινόμενο παρανομιών που παρατηρείται από μερίδα Διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων. Αυτοί οι διευθυντές, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης προσλήψεων καθηγητών ιταλικής, με υπαιτιότητα του ΥΠΔΒΜΘ, διοχετεύουν τους μαθητές που έχουν επιλέξει την ιταλική στα τμήματα της γαλλικής ή της γερμανικής. Το αποτέλεσμα είναι ότι καταργείται στην πράξη η δυνατότητα του μαθητή να επιλέξει ως δεύτερη ξένη γλώσσα την ιταλική, καθώς και η πολυγλωσσία στη δημόσια εκπαίδευση.

Για το ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας

Πρόεδρος Δ.Σ. Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Ποπετσίδης Βαγγέλης Κατσιφός