ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΤΥΡΑΝΝΟ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΝΟΥΣΗΣ

24grammata.com- free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο]

Οι παιδικοί ρόλοι και η παρουσία των παιδιών στο κείμενο και στη σκηνή του αρχαίου δράματος απασχόλησαν τους μελετητές ήδη από τον 19ο αιώνα.1 Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει και αξιοποιεί ο Σοφοκλής τους παιδικούς ρόλους στην τραγωδία Οιδίπους Τύραννος όχι μόνον όσον αφορά το δραματικό κείμενο αλλά και σε σχέση με τις σκηνικές πληροφορίες που αυτό έμμεσα παρέχει. Ειδικότερα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα: Με ποιον τρόπο παρουσιάζει ο ποιητής τα παιδιά στο συγκεκριμένο έργο και πώς εντάσσει την παρουσία τους στη δραματική κατάσταση; Ο χρόνος παραμονής των παιδιών στη σκηνή είναι ανάλογος με τον χώρο και τη βαρύτητα που τους δίνει το ίδιο το κείμενο, έχοντας ως δεδομένο ότι πρόκειται για κωφά πρόσωπα; Το γεγονός ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σκηνικής παρουσίας των παιδιών ο ποιητής δεν αποδίδει σε αυτά μέσα στο κείμενό του ούτε μία λέξη, σήμαινε ότι η συμμετοχή τους στο θεαματικό μέρος του δράματος και οι συμβολισμοί της παρουσίας τους ήταν δευτερεύουσας σημασίας; (…)

24grammata.com- free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο]

Aπό το «Λογεῖον: περιοδικό για το αρχαίο θέατρο» δημοσιεύονται πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, οι οποίες αναφέρονται σε όλες τις όψεις του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου και δράματος, στην πρόσληψη του από το νεότερο θέατρο, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τις άλλες τέχνες, καθώς και στη σύγκριση του με το θέατρο άλλων περιόδων και γεωγραφικών περιοχών. Κανένα κείμενο δεν αποκλείεται εξαιτίας του τρόπου θεώρησης ή της οπτικής του γωνίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση.

Το περιοδικό κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή στο τέλος κάθε έτους από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Επίσης κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης (Open Access) σε κάθε ενδιαφερόμενο κλικ εδώ.