Οι Τάφοι

Ugo Foscolo, Ούγου Φώσκολου,

μετάφραση Γ. Καλοσγούρου,

βιογραφικό σημείωμα Μαρίνου Σιγούρου. Σ. Μινώτου: Η ελληνική ψυχή του Φώσκολου.Εν Αθήναις :Ελευθερουδάκης,1927.

από το “ανέμη”

24grammatata.com – free ebook- παλαιά, σπάνια βιβλία

[κατέβασέτο]