“Ολιγόγραμμα ΙΙ”, Γιώργος Πρίμπας

Ολιγόγραμμα Πρίμπας 24γραμματα “Ολιγόγραμμα ΙΙ”
 Γιώργος Πρίμπας

ποίηση, επανέκδοση
ISBN: 978-618-80243-2-8
Αθήνα, 2013

Free ebook- 24grammata.com
[κατέβασέτο]

Εισαγωγή.
Ο επιγραμματικός λόγος απαντάται σε πλήθος πολιτισμών διάσπαρτων σε όλο τον κόσμο και η ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων. Στο βαθμό που δεν αποσκοπεί να γίνει σύνθημα – χωρίς και πάλι αυτό να σημαίνει ότι ένα επίγραμμα που δημιουργήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε ως σύνθημα έχασε το ποιητικό του περιεχόμενο μόνο και μόνο γιατί έγινε ή έστω προσπάθησε να γίνει σύνθημα – και δεδομένου ότι η ποίηση τελικά παραμένει ‘ανόρισμη’ δεν είναι παράλογο να θεωρηθεί ως ποίηση με μία όμως σημαντική παρατήρηση: Ο επιγραμματικός λόγος, ακόμα και αν ο δημιουργός του τον κοινοποίησε επεξεργασμένο σε σχέση με αυτόν που στιγμιαία συνέλαβε και είπε, μεταφέρει αυτούσια αυτή τη στιγμή όσο κανένα άλλο είδος ποίησης – λόγου γενικότερα.
Στο βαθμό επίσης που ο διαχωρισμός του Denis Diderot για τη ζωγραφική και την ποίηση (*) δεν μπορεί, τουλάχιστον, να αγνοηθεί, ο επιγραμματικός λόγος, επιχειρεί να καλύψει το κενό και διεκδικεί (και) τον τίτλο ζωγραφικού
Γιώργος Πρίμπας – Ολιγόγραμμα ΙΙ
έργου του δημιουργού εκείνου που ενδέχεται να μην είναι (και) ζωγράφος.
(*) Denis Diderot: Ένας πίνακας ζωγραφικής, ακόμα και όταν μεταφέρει έντονα τις στιγμές που μόλις προηγήθηκαν όπως και αυτές που πρόκειται να ακολουθήσουν αμέσως μετά, αφορά μία στιγμή, αυτήν που απεικονίζει, σε αντίθεση με ένα ποίημα.
Γιώργος Πρίμπας, Αθήνα 2011

 “Ολιγόγραμμα ΙΙ”,  Γιώργος Πρίμπας
Free ebook- 24grammata.com
[κατέβασέτο]

Του ιδίου:
“5+7+5, ακριβώς ή περίπου χάϊκου”, ποίηση – εκδ. Ενδυμίων, 2007
“ΑΠΟποίηση επί σκηνής”, ποίηση/θεατρικά – εκδ. Ενδυμίων, 2009
“Καθώς” [e-book], ποίηση – Λογοτεχνικά Σημειώματα, 2010
“αλλού” [e-book], ποίηση, αυτοέκδοση, 2011
“Ολιγόγραμμα ΙΙ”, ποίηση – εκδ. Το Βακχικόν, 2011/2
“υπαίθριοι ημι λόγοι”, ποίηση-φωτογραφίες – www.24grammata.com, σειρά ‘εν-καινώ’, αριθμός σειράς: 15

 “Ολιγόγραμμα ΙΙ”,  Γιώργος Πρίμπας
Free ebook- 24grammata.com
[κατέβασέτο]