Ομηρικό Λεξικό, Πανταζίδης Ιωάννης (1888). / Homer dictionary, 1888

Όμηρος / Homer:
α. όλα β. έργα γ. μελέτες / άρθρα δ. ξενόγλωσσα
a. all b. original text c. studies δ. in english

 

 171807-thumb24grammata.com/ free ebook
[download]

 

Λεξικόν Ομηρικόν περιέχον πάσας τας ευρισκομένας λέξεις παρ’ Ομήρω και τοις Ομηρίδαις.

Μετά διαφωτίσεως του Οικιακού, Θρησκευτικού, Πολιτικού και Πολεμικού Βίου των ηρωϊκών χρόνων και ερμηνείας των δυσνοητοτέρων χωρίων και των Μυθολογικών και Γεωγραφικών ονομάτων / Το μεν πρώτον συνταχθέν υπό Κρουσίου πολλαχώς δ’επεκταθέν και κατά τας νεωτέρας έρευνας διορθώσεων υπό Ε. Ε. Σέϊλερ εκ δε της έκτης γερμανικής εκδόσεως διασκευασθέν χάριν των Ελλήνων υπό Ι. Πανταζίδου

Εκδότης Ανέστης Κωνσταντινίδης. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1888.

Συγγραφέας Πανταζίδης, Ιωάννης,1829-1899.
Εκδότης Κωνσταντινίδης, Ανέστης,1846-1901,
Στοιχεία έκδοσης Έκδοσις εβδόμη στερεότυπος
Τόπος Έκδοσης Εν Αθήναις :
Εκδότης Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου,
Χρόνος Έκδοσης 1888.

(Μέγεθος: 48488883 bytes, 744 σελίδες)   http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/2/a/metadata-441-0000018.tkl


24grammata.com/ free ebook

[download]