Ομόλογα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωομόλογα και μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη

Ομόλογα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωομόλογα και μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη, xωρίς εξαγορές χρεών, εθνικές εγγυήσεις και δημοσιονομικές μεταβιβάσεις
Stuart Holland

24grammata.com/ free ebook (επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]
Περιεχόμενα
Εισαγωγή 3
1. Η πρόταση Bruegel 4
2. Μια προστατευμέ νη από τη συχνή διακίνηση με τατροπή ομο λόγων 5
3. Βιώσιμο και μη βιώσιμο χρέος 5
4. Ποιος θα έπρεπε να κρατάε ι ομ όλογα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6
5. Έκδοση Ευρωομο λόγων για ανάκαμψη 8
6. Σταθερότητα και ανάπτυξη 12
7. Παγκόσμιες συνέπειες 13
8. Ατζέντα για την G20 14

Πρόλογος του Επιμελητή
Το ανά χείρας κείμενο θα αποτελέσει μια ευχάριστη έκπληξη για όσους δεν είναι ειδικοί στην οικονομική επιστήμη, ωστόσο, αναζητούν πολιτικά και επιστημονικά επιχειρήματα για να κατανοήσουν την ουσία της οικονομικής κρίσης που διανύουμε και να συγκροτήσουν μια εναλλακτική πολιτική και οικονομική πρόταση που δεν θα περιέχει την έξοδό μας από το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, τη χρεοκοπία και την αθέτηση των υποχρεώσεών μας, αλλά ούτε το επ’ αόριστον οικονομικό μας αυτομαστίγωμα με σκοπό το καλόπιασμα των αγορών. Το πρόβλημα σήμερα είναι διττό.
Πολιτικό και οικονομικό. Πολιτικό διότι προϋποθέτει την ενεργοποίηση της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης και οικονομικό διότι οι όποιες πολιτικές αλλαγές πρέπει να οδηγήσουν αναπόδραστα σε κοινή οικονομική δράση και συντονισμό. Οι θετικές και ενθαρρυντικές ιδέες του κειμένου δεν πρέπει, ωστόσο, να μας οδηγήσουν στο λανθασμένο πολιτικό συμπέρασμα ότι σήμερα υφίστανται εύκολες λύσεις που θα μας δώσουν, εφόσον υιοθετηθούν σε επίπεδο ΕΕ, άλλη μια ευκαιρία να παραμείνουμε οι ίδιοι. Η χώρα μας πρέπει να αλλάξει σε πολλούς τομείς και οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι η λύση μόνο στο τρέχον οικονομικό μας πρόβλημα, αλλά και η εγγύηση ότι, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, δεν θα ξαναβρεθούμε σε παρόμοια θέση. Η στρατηγική μας για την έξοδο από την οικονομική κρίση πρέπει να είναι εθνική, ωστόσο, η συμβολή της Ευρώπης, στη βάση όχι μιας απλής, ηθικής ιδέας περί αλληλεγγύης, αλλά ως απάντηση μιας ενιαίας πολιτικής μορφής, θα μειώσει την ένταση και τη διάρκεια των δυσχερών συνεπειών, χωρίς όμως να απαντάει στο βασικό ερώτημα του γιατί φτάσαμε έως εδώ.
Βασίλης Μαγκλάρας
Αναπληρωτής Επιστημονικός Διευθυντής Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ.

24grammata.com/ free ebook (επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]