Ο άνθρωπος ως δημιουργός του πολιτισμού

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ. ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ
Docteur d’ Etat του Πανεπιστημίου της Σορβόνης
Επίκ. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Επίτ. Σύμβουλος – πρώην Αντιπρόεδρος του Π.Ι.

24grammata.com / free ebook

[κατέβασέτο]

ενότητες
1.  Η «ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝ  ΠΥΡΙ»
2. Ο ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΜΙΑΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ
3. ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ, ΦΥΣΗ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

4. Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
5. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

_6. Η ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΟΔΟΣ
7. Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
8. ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

1.  Η «ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝ  ΠΥΡΙ»
Η λέξη «πολιτισμός», ετυμολογικά, προέρχεται από τη λέξη «πολίτης» και η λέξη «πολίτης», με τη σειρά της, προέρχεται από τη λέξη «πόλις». Όταν ο Αριστοτέλης λέει ότι ο άνθρωπος είναι «πολιτικόν ζώον»1, εννοεί, κατ’ αρχάς, ότι συμμετέχει  στη ζωή της πόλης και απολαμβάνει στο εσωτερικό της τα αγαθά της οργανωμένης ζωής, όπως την ικανοποίηση των υλικών αναγκών, την ασφάλεια, την εξημέρωση των ηθών, την εξευγενισμένη ζωή και την ευδαιμονία. Δευτερογενής ιδιότητα του ανθρώπου, δηλαδή απόρροια της συμμετοχής του στη ζωή της πόλης, είναι το ότι ασκεί την πολιτική παίρνοντας μέρος στη διακυβέρνηση της πόλης και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων που την αφορούν. Χωρίς να  σταθούμε στο μεταφυσικό υπόβαθρο της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη2, συγκρατούμε εδώ το ότι πόλη είναι η «η του ευ ζην κοινωνία και ταις οικίαις και τοις γένεσι ζωής τελείας χάριν και αυτάρκους»3. Επομένως, ο πολιτισμός συναρτάται άμεσα με την πόλη (και κατ’ ακολουθίαν με την πολιτική) και δε  νοείται ανεξάρτητα από αυτήν, αφού όποιος συνειδητά και εκούσια  επιλέγει να ζει εκτός της πόλης είναι «ή θηρίον ή θεός»4.

24grammata.com / free ebook

[κατέβασέτο]