Ο Γ. Παπανδρέου κηρύσσει τον Ανέδοτο Αγώνα

24grammata.com/ video/ ιστορία

Ο Γ. Παπανδρέου καταγγέλει το αποτέλεσμα των εκλογών της 29-10-1961 ως προιόν βίας και νοθείας και κηρύσσει τον ανένδοτο αγώνα.

Διάρκεια 2:19

http://www.youtube.com/watch?v=UpBYtUuVY8I