Ο Διονύσιος Σολωμός – η γλώσσα της ελευθερίας ή η ελευθερία της γλώσσας

Fatima Eloeva, Head of the Department of Byzantine and Modern Greek Studies St.Petersburg University.

24grammata.com- free ebook
[κατέβασέτο]

Πρόσφατα την προσοχή μου τράβηξε μια συζήτηση που έγινε μεταξύ των δύο αρχηγών της ελάσσονος αντιπολίτευσης της Ελλάδας. Το αντικείμενο της συζήτησης υπήρξε η σημασία της λέξης βία και η σωστή ερμηνεία αυτής της λέξης στα συμφραζόμενα του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας. Ο ένας από τους διαφωνούντες υποστήριζε ότι Tη βία στην προκειμένη περίπτωση
σημαίνει “ορμή, βιασύνη” (επομένως πρόκειται για τηνT βίαT – ο συνομιλητής επέμεινε ότι πρόκειται για βία «δύναμη, ορμή, χρήση δυνάμεως προς καταναγκασμόν»
Την πρώτη παρατήρηση που μπορεί να κάνει κανείς σχετικά με αυτήν την διαφωνία είναι ότι οι δύο σημασίες της λέξης φανερά σχετίζονται. Από την άλλη είναι ενδεικτικό ότι στην προκειμένη περίπτωση μία ή άλλη εκδοχή της σημασίας της λέξης έχει ως συνέπεια και την δικαιολόγηση συγκεκριμένου πολιτικού προγράμματος και εδώ μπαίνουμε σε χώρο θέματος «γλώσσα και εξουσία».
Σκέφτηκα ότι αυτή η γλωσσολογική διαφωνία (που δεν είχε κατά τη γνώμη μου μια μοναδική και τελική λύση) θα παρουσίαζε ένα ιδανικό διδακτικό υλικό να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα Νεοελληνικής λεξικολογίας – πάντα η αντίδραση και η αξιολόγηση σημασίας και χρήσης μιας λέξης σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα από τους φυσικούς φορείς (ακόμα και όταν είναι αρχηγοί των κομμάτων) παρουσιάζει μεγάλο γλωσσολογικό ενδιαφέρον – το γεγονός ότι
πιο φυσικοί φορείς και χρήστες της γλώσσας δείχνουν ορισμένες αμφιβολίες και ο ίδιος ο
χαρακτήρας αυτών των αμφιβολιών είναι πολύ ενδεικτικοί…

24grammata.com- free ebook
[κατέβασέτο]