Ο Εμπειρίκος διαβάζει Εμπειρίκο, από την ποιητική συλλογή Οκτάνα (1980)

24grammata.com culture WebTV
Ποίηση: Ανδρέας Εμπειρίκος απαγγέλει ο ίδιος ο ποιητής.
Ο Εμπειρίκος διαβάζει Εμπειρίκο, από την ποιητική συλλογή Οκτάνα (1980)
I chanced to push aside a branch, and by so
doing suddenly disclosed to my view a scene
which even now I can recall with all the vivid-
ness of the first impression. Had a glimpse of
the gardens of Paradise been revealed to me I
could scarcely have been more ravished with
the sight…
HERMAN MELVILLE -Typee
Typee: A Peep at Polynesian Life