Ο Ηπειρώτης Γεώργιος Σταύρος (1788 – 1869)

b161982Ο Ηπειρώτης Γεώργιος Σταύρος (1788 – 1869)
Θεμελιωτής της οικονομικής συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους

Γεράσιμος Νοταράς, Ζήσιμος Χ. Συνοδινός
επιμέλεια: Γεράσιμος Νοταράς

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 2010
61 σελ.
ISBN 978-960-88264-9-6,

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]

Η έκδοση αυτή αποτελεί συνοδευτικό μιας σημαντικής έκθεσης που παρουσιάστηκε στα Ιωάννινα, από τις 20 Φεβρουαρίου μέχρι τις 25 Μαρτίου του 2010, και η οποία φέρει τον τίτλο “Ο ηπειρώτης Γεώργιος Σταύρος, θεμελιωτής της οικονομικής συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους, τίτλο τον οποίο υιοθέτησε και το βιβλίο αυτό.
Η έκθεση αυτή είχε ως στόχο να τιμήσει τον ιδρυτή της τράπεζας, στη γενέτειρά του, παρουσιάζοντας την πολύπλευρη και μοναδική αν αναλογιστεί κανείς το πλαίσιο μέσα στο οποίο έδρασε περίπτωση δημόσιου προσώπου της εποχής που ανέπτυξε ενεργό δράση με λαμπρά αποτελέσματα, στο σύνολο των θεσμών που δημιουργήθηκαν για να εξασφαλίσουν, στην εξεγερμένη Ελλάδα και στα αμέσως μετέπειτα χρόνια, τους μηχανισμούς εκείνους που θα έβαζαν σε λειτουργία την οικονομία της χώρας εκ του μηδενός. […] Το βιβλίο αυτό δεν φιλοδοξεί ούτε να αποτελέσει βιογραφία του Γεωργίου Σταύρου ούτε να ερμηνεύσει το πώς και γιατί συνέβησαν τα όσα καταγράφονται.
Ας σημειώσουμε πάντως ότι τόσο η επιμελημένη, για την εποχή, παιδεία του όσο και η πείρα που απέκτησε εργαζόμενος και στη συνέχεια διευθύνοντας τον εμπορικό οίκο Σταύρου στη Βιέννη αποτελεί ένα στέρεο υπόβαθρο για να διαμορφώσει την περαιτέρω πορεία του. […]

(Γεράσιμος Νοταράς, από την εισαγωγή)