Ο Ιταλός ποιητής Μ. Νταμάτζιο παρουσιάζει τα ποιήματα του στην Αθήνα

24grammata.com- επικαιρότητα
Una faccia, una razza

Η Ιταλία, η Ελλάδα, η κρίση. Αλλά όχι μόνο. Δύο Ιταλοί καλλιτέχνες, “αντίστροφοι” μετανάστες στην Ελλάδα, ο ποιητής Massimiliano Damaggio και ο κρουστός Simone Mongelli, με τον πιανίστα Armando Illario, παρουσιάζουν μια παράσταση ποίησης και μουσικής: βαθιά, κεφάτη, ελαφριά και έντονη. Τα ποιήματα του Damaggio, που ο ίδιος λέει σαν να μιλάει σε φίλους, και η μουσική που ερμηνεύουν και αυτοσχεδιάζουν ο Illario και ο Mongelli, μαζί με την προβολή εικόνων, δημιουργούν μια παράσταση εντελώς θεατρική, διαφορετική από μία τετριμμένη “ποιητική βραδιά” με μουσική. Τα ποιήματα, κυρίως από το τελευταίο βιβλίο του Damaggio “Ποίηση σαν πέτρα”, μας μιλάνε για την “καθημερινή μας απ-ανθρωπία”, ξεκοιλιάζουν την πραγματικότητα μέχρι να φανούν οι αντιφάσεις, οι μικρότητες και οι παραλογισμοί του σύγχρονου κόσμου και ανθρώπου. Αντανακλούν μια εικόνα απελπισμένης μεσογειακής αισιοδοξίας με το σαρκαστικό βλέμμα της τέχνης, της μόνης που ξέρει να διαχειρίζεται με ελαφρότητα και τα πιο τραγικά προβλήματα. Τα όργανα, οι φωνές, οι ήχοι του σώματος, συνοδεύουν αυτό το ταξίδι με τον ίδιο σαρκασμό, την θεατρικότητα της χειρονομίας και του αυτοσχεδιασμού, σε μια παλέτα όπου τα χρώματα πάνε από την πιο αυθεντική παραδοσιακή μουσική, στις έντονες και επιβλητικές ατμόσφαιρες, έως την εξαιρετική εκφραστικότητα και δύναμη της αυτοσχέδιας δημιουργίας, του δημιουργικού παιχνιδιού. Ένας βαθύς και έντονος διάλογος μεταξύ των δύο αδελφών τεχνών, που στη σκηνή περνάει από στιγμές διαλογισμού, δημιουργική έξαψη, απόδραση, επιστροφή. Η ποίηση θα σώσει τον κόσμο, λέει σ’ ένα ποίημα ο Damaggio. Με τη βοήθεια της μουσικής, θα προσθέταμε.

Σάββατο 23/06, ώρα 22
Studio Playground
Βουτσαρά 6, Βοτανικός
Είσοδος 8 €, με ένα ποτήρι κρασί

Sabato 23/06, ore 22,00
Studio Playground
Voutsarà 6, Votanikòo
Entrata 8 €, con un bicchiere di vino 🙂

 
Mia fatsa, mia ratsa

L’Italia, la Grecia, la crisi. Ma non solo. Due artisti italiani, emigrati “al contrario” in Grecia, il poeta Massimiliano Damaggio e il percussionista Simone Mongelli, insieme al pianista Armando Illario, presentano uno spettacolo di poesia e musica: profondo e vivace, leggero ed intenso. Le poesie di Damaggio, recitate dal vivo dallo stesso, e le musiche interpretate ed improvvisate da Illario e Mongelli, insieme alla proiezione di immagini, creano uno spettacolo del tutto teatrale, lontano dai clichè delle “letture di poesie” con sottofondo musicale. I testi, in gran parte tratti da “Poesia come pietra”, l’ultima collezione pubblicata da Massimiliano Damaggio, attraversano varie tematiche della “dis-umanità quotidiana”, come la definisce il poeta, sviscerando contraddizioni, piccolezze, assurdità del mondo moderno e di chi ci vive dentro, restituendo un quadro di disperato mediterraneo ottimismo, godendo dello sguardo ironico e distaccato dell’arte che sa gestire ed alleggerire le questioni più scabrose. Gli strumenti, le voci, i suoni del corpo accompagnano questo viaggio con altrettanta ironia, con la teatralità del gesto e dell’improvvisazione, in una tavolozza che va dalla musica più autenticamente tradizionale, alle atmosfere intense ed evocative, all’estrema espressività e forza della creazione estemporanea, del gioco creativo. Un dialogo intenso e profondo tra le due arti sorelle, che attraversa sul palcoscenico momenti di riflessione, di esaltazione creativa, di fuga, di ritorno. La poesia salverà il mondo, dice un testo di Damaggio. Con l’aiuto delle musica, aggiungiamo noi.