Ο κίνδυνος της αυταρχικής διολίσθησης και η επαναφορά της Δημοκρατίας

24grammata.com/ Πολιτικός Λόγος

Μαυροζαχαράκης Μανόλης
Κοινωνιολόγος- Πολιτικός Επιστήμονας

Ο κίνδυνος της αυταρχικής διολίσθησης  και η επαναφορά της  Δημοκρατίας

24grammata.com/ free e book

[download/κατέβασέτο]

Περίληψη
Πολλοί έγκριτοι στοχαστές με προεξάρχοντα τον Colin Crouch αποδοκιμάζουν τους μεγάλους κινδύνους που επιφυλάσσει  η οικονομική κρίση για την Δημοκρατία και διατείνονται ότι στην Ευρώπη  έχουν παρεισφρήσει ασυγκράτητες τάσεις μετασχηματισμού του δόκιμου δημοκρατικού πολιτεύματος, σε ένα καθεστώς Μεταδημοκρατίας
Σε όλη την Ευρώπη, έχουμε να κάνουμε τώρα με μια σημαντική μετατόπιση της ισχύος σε βάρος των παραδοσιακών θεσμών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν αυτονομηθεί,  επειδή η πολιτική δεν παίζει τον κρίσιμο ρόλο που όφειλε να παίξει.
Συνεπεία τούτου ακυρώνεται ο συμβιβασμός μεταξύ «κεφαλαίου και εργασίας» αλλά και μεταξύ «δημοκρατίας και ολοκληρωτισμού» που θεσμοθετήθηκε κατά την μεταπολεμική περίοδο,   ο οποίος είχε ήδη αμφισβητηθεί  κατά την διάρκεια της  ’70, όταν ο άκρατος φιλελευθερισμός επέστεψε  θριαμβευτικά.
Η μόνη απάντηση που υπάρχει στο φαινόμενο της μεταδημοκρατίας  είναι  να βοηθήσουμε  τη δημοκρατία να επιστρέψει θέση πρυτανείας που της αρμόζει.
Επειδή πλέον έχουν προκύψει μορφές  οικονομικής δραστηριότητας που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει , υπάρχει η ανάγκη τιθάσευσης  των αγορών σε ένα πλαίσιο  δημοκρατικής κανονικότητας και νομιμότητας.
Η εξουσία των χρηματοπιστωτικών  παραγόντων της αγοράς πρέπει  να περιοριστεί, μεταξύ άλλων για να αποφευχθούν στο μέλλον σοβαρές κρίσεις όπως αυτήν που περνάμε σήμερα.
Αυτό σημάνει ότι πρέπει να ενισχυθούν τα δημοκρατικά δικαιώματα συμμετοχής, ελέγχου και έκφρασης  σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας.
Πρόκειται για τη συμμετοχή της πολιτικής, αλλά και για την ενισχυμένη  συμμετοχή των  εργαζομένων και των συνδικάτων σε οικονομικές αποφάσεις – είτε στο πλαίσιο των πολυεθνικών εταιρειών είτε μέσα από  τη στοχευμένη προώθηση ορισμένων βιομηχανιών και υπηρεσιών.
Σε ένα τέτοιο συγκείμενο το αίτημα της οικονομικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, , διεκδικεί   την πολιτική εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά μόνο σε  συνδυασμό  με έναν  θεμελιώδη εκδημοκρατισμό της πολιτικής και οικονομικής διακυβέρνησης.

24grammata.com/ free e book

[download/κατέβασέτο]