Ο Λόγο της Χώρα*

24grammata.com – Αφιέρωμα: Οι Ελληνόφωνοι της Κάτω Ιταλίας

κείμενο Γ. Α. Κρούπη       μετεγγραφή  του  Bruno Traclò

Ο  λόγο της  Χώρα*  δεν  απέθανε:  με  όλο  τι  εμείναμε  λίγοι   καί  μαυρωμένοι, πλατέγγομε  μεταπάλε  καί  γράφομε  φανερά  τον  καλό  γραίκο  αν  τον  Βούα.
Η  γλόσσα τι  πλατέγγομε  έρκεται  αν  την παλαία  Μεγάλη  Γραίκια  τι  δύο  χιλιάδε πεντεκατόν  χρόνου  απίσσου  έφερε  τα  γράμματα  στην  Ρώμη  αγρική.
Άρτε  Ρώμη  εν  κάννει  τίποτε  γιά εμμά:  έχομε  τα  σπίτια  χαλαμένα, παόμε λάργα , στη  τσενία , μένουσι  οι  μεγάλοι  καί  τα  παιδία  μαναχά.
Θέλομε: τσωμί  καί  δουλεία  στα  χωράφια  δικά μα.
Θέλομε: τα σπίτια να  σταθούμε ειζμία καί να πλατέτσομε σαν οι πρωτινοί γονέοι:
Εν θέλομε να  πλατέτσομε μόνον  με την  γλώσσα  του  <Gnuri>.
Θέλομε: σκόλοι, γυμνάσια καί  λύκεια να τα παιδία  μαθαίουσι τα γράμματα γραίκα.
Άθρωποι  τι έχετε  ένα  αμυαλό στην κεφαλή:
Γιατί δεν θέλειτε να κούειτε πλέο την πρωτινή φωνή αν την παλαία μάνα;
Γιατί πεθαίνουσι τούτη γενία καί τούτη γλώσσα τι ήτο μεγάλη καί άρτε ένε η
πλέν  παλαία  αν την  Ιταλία;
Εγώ αρωτάω:τι λέγουσι οι χρονδοί πλούσοι τι εκρατήασι πάντα τούτη μαύρη Ιταλια τι  ανασκίζουσι;
Δεν απολογούσι τίποτε: εφάγασι το τσωμί τι ήτο του πεζού:άρτε τρώγουν καί αμπλέκουν, σαν τα ανόμυαλα ζωά.
Σύντροφοι καί φίλοι, αν την Χώρα καί αν τον Κονδοχούρι,αν τον Γαδδικιανό, αν τον Βουνί,αν τον Ριχούδι, γειράστε με το λόγο μέγα αν την παλαία Γραίκια, γειράστε με τούς πεζού ατσε όλο τον κόσμο, γειράστε όλοι ειζμία.
Γιαλό του Βούα 22/06/1975

 

* 24grammata.com: H Χώρα του Μπόβα (Χώρα του Βούα, στην Κατωιταλιώτικη διάλεκτο, ή απλά Χώρα) είναι ένας Δήμος της Καλαβρίας 120 χιλιόμετρα ΝΔ από το Καταντζάρο.

Διατηρήθηκε η σύνταξη και η γραφή, όπως μας την έστειλαν οι ομόγλωσσοι αδελφοί μας από την Ιταλία (άλλωστε σκοπός του αφιερώματος είναι να γνωρίσουμε το λόγο και τη γραφή, ακόμα και με τα λάθη τους,  των σημερινών ελληνοφώνων και όχι να τους “διδάξουμε”  ένα στείρο Ακαδημαϊσμό).