Ο Μαρξισμός ως σύγκρουση τάσεων

Γιάννης Μηλιός

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6
Η «συγκρουσιακότητα» της μαρξιστικής θεωρίας
Η κρίση του μαρξισμού
1.1 Το πρόβλημα: «Yπαρκτός σοσιαλισμός» και «κρίση του μαρξισμού».
1.2 Τα πολλά «πρόσωπα» της μαρξιστικής θεωρίας
1.3 Ο μαρξισμός ως θεωρία και ως ιδεολογία μαζών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 17
Το κυρίαρχο ιδεολογικό πλαίσιο: O «σοβιετικός μαρξισμός»
2.1 Εισαγωγή
2.2 Η «παγκοσμιότητα» του σοβιετικού μαρξισμού
2.3 Ο χαρακτήρας του σοβιετικού μαρξισμού
2.4 Σοβιετικός μαρξισμός και «υπαρκτός σοσιαλισμός»
KEΦAΛAIO 3 23
Ο Γιάννης Κορδάτος και η μαρξιστική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας
(Η πρόσληψη και σταθεροποίηση του σοβιετικού μαρξισμού στην Ελλάδα)
3.1 Εισαγωγή
3.2 Η πρώτη περίοδος (1919-1926): «Αλματική ανάπτυξις» του ελληνικού
καπιταλισμού
3.3 Η απομάκρυνση του Γ. Κορδάτου από το ΚΚΕ
3.4 Ο νέος θεωρητικός προσανατολισμός (1927-1961): Η υπανάπτυκτη
«αστοτσιφλικάδικη» Ελλάδα
3.5 Οι νέες αναλύσεις της Κομ. Διεθνούς, το ΚΚΕ και ο Κορδάτος
3.6 Ο μαρξισμός του Κορδάτου: οικονομισμός, καταστροφισμός, εργαλειακή
σύλληψη του κράτους και του κεφαλαίου
3.7 Για τη «διαλεκτική» της μεταστροφής
Επίλογος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 37
Ο Σεραφείμ Μάξιμος και η κριτική του σοβιετικού μαρξισμού
4.1 Μια ξεχωριστή θεωρητική παρουσία
4.2 Ο Σεραφείμ Μάξιμος απέναντι στον κυρίαρχο μαρξισμό
4.2.1 Κριτική στον οικονομισμό και τον καταστροφισμό (Το ζήτημα του
χαρακτήρα και της ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού)
4.2.2 Το ζήτημα των μαρξιστικών εννοιών
4.3 Για τις «αιτίες» της ύστερης συμπόρευσης του Μάξιμου με το σοβιετικό
μαρξισμό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 48
Η ενδοφυώς αναπαραγόμενη αμφισβήτηση του κυρίαρχου μαρξισμού
(H κριτική του Λεκατσά στον Κορδάτο και η σημασία της)
5.1 Το περιεχόμενο της διαμάχης Λεκατσά-Κορδάτου
5.2. Η επιστημονική πρακτική του Λεκατσά
5.3. Σύντομες παρατηρήσεις για το μαρξισμό του Λεκατσά
5.4 Η επιστημονική στράτευση του Λεκατσά
3
KΕΦΑΛΑΙΟ 6 58
Οι ασυνέχειες μιας ριζικής κριτικής
(Η θεωρητική τομή και οι αντιφάσεις στο έργο του Ν. Πουλαντζά)
6.1 Εισαγωγή
6.2 Οι θεωρητικές καταβολές, η πολιτική συγκυρία και η μεταστροφή
6.2.1 Η πρώτη περίοδος του Πουλαντζά: Με αφετηρία το έργο του Αλτουσέρ
6.2.2 Η τελευταία περίοδος του Πουλαντζά: Συμβολή στην ιδεολογική
και πολιτική συγκρότηση του «Ευρωκομμουνισμού»
6.3 Η αντίληψη περί «μονοπωλιακού καπιταλισμού»: Μια μόνιμη πηγή αντιφάσεων
στο έργο του Ν. Πουλαντζά
Υστερόγραφο
Επίλογος 74
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 77

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]