Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων

24grammata.com- video/ επιστήμη

επιμέλεια επιλογής: κ. Μαντζαβινάτος

Ο μηχανισμός ο οποίος ανασύρθηκε από το βυθό της θάλασσας στα Αντικύθηρα, εδώ και περισσότερο από εκατό χρόνια, κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον κάθε είδους ερευνητών της αρχαιότητας. Ήταν ένας αστρολάβος; Ήταν ένα πλανητάριο, ένα αστρονομικό ρολόι; Ή κάτι άλλο; Η επιστημονική έρευνα προχωρούσε πολλές φορές στα σκοτεινά, αφήνοντας περιθώριο στη φαντασία, που δεν ήθελε και πολύ να ξεπεράσει τα όρια της λογικής. Ότι πρόκειται για έναν μηχανισμό είναι σίγουρο, και μάλιστα για τον πιο σύνθετο μηχανισμό της αρχαιότητας (2ος-1ος αιώνας π.Χ.), που δεν έχει παρόμοιό του στα 1.300 χρόνια που ακολουθούν. Είναι επίσης βέβαιο ότι σχετίζεται με φαινόμενα του ουρανού και ότι αποτελεί ένα είδος πολύπλοκου μηχανικού υπολογιστή. www.antikythera-mechanism.gr/

NatureVideoChannel
The Antikythera Mechanism: http://bit.ly/fm4oFK is the oldest known scientific computer, built in Greece at around 100 BCE. Lost for 2000 years, it was recovered from a shipwreck in 1901. But not until a century later was its purpose understood: an astronomical clock that determines the positions of celestial bodies with extraordinary precision. 

In 2010, we built a fully-functional replica out of Lego. 

Sponsored by Digital Science: http://www.digital-science.com/ a new division of Macmillan Publishers that provides technology solutions for researchers. Available under a CC-BY-3.0-Unported license.

Antikythera Mechanism Research Project http://www.antikythera-mechanism.gr