Ο Πολιτισμός και η Οικονομική του Διάσταση

Νάντια Σαμαρά

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]

Περίληψη
Το παρακάτω κείμενο αναλύει το πώς ο πολιτισμός με την έννοια των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας ή και μιας περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, η δυναμική των πολιτιστικών/δημιουργικών βιομηχανιών αναλύεται σε σχέση με την οικονομική τους διάσταση, καθώς τονίζεται και η σημασία της σύνδεσης του πολιτισμού με τον τουρισμό. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δυνατότητες του πολιτιστικού τουρισμού, παραθέτοντας επιτυχημένα παραδείγματα από το εξωτερικό, όπου ολόκληρες πόλεις κατάφεραν
να γίνουν πόλοι έλξης αναρίθμητων τουριστών και να τονώσουν την οικονομία τους σε εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.
Επιπρόσθετα, αναλύεται η δυναμική των φεστιβάλ σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής, με παραδείγματα από την Ευρώπη, αλλά και με αναφορές σε ελληνικά παραδείγματα, καθώς και στις ελληνικές δυνατότητες ανάπτυξης.
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή 3
2. Ο πολιτισμός και η δυναμική του 3
3. Πολιτιστικές /δημιουργικές βιομηχανίες 4
4. Σύνδεση πολιτισμού με τουρισμό 6
5. Φεστιβάλ και οικονομία 8
6. Ελληνικές δυνατότητες και Φεστιβάλ Επιδαύρου 9
7. Συμπεράσματα 10
8. Πίνακες /Διαγράμματα 11
9. Υποσημειώσεις/βιβλιογραφί α

Λίγα Λόγια για τη συγγραφέα
Νάντια Σαμαρά γεννήθηκε στο Βόλο. Αποφοίτησε το 2004 από το τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Sabanci της Κωνσταντινούπολης και αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας το 2007 με άριστα. Ειδικεύτηκε σε θέματα εθνικισμού και εκπαίδευσης.
Επαγγελματικά, από το Μάρτιο του 2008 εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΙΣΤΑΜΕ «Ανδρέας Παπανδρέου» σε θέματα πολιτισμού, μειονοτικής πολιτικής, ζητήματα εθνικής ταυτότητας/ελληνικότητας και εκπαίδευσης. Γνωρίζει αγγλικά, τουρκικά