Οn line μαθήματα ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας. Ελληνικά για ξένους

Ελληνικά για ξένους on line / Learn Greek Online / Aprender griego on line/ Imparare il Greco On line/ Griechisch lernen On line / Apprendre en ligne grec

δείτε εδώ  ορισμένα χρήσιμα εκπαιδευτικά  βιβλία  κλικ εδώ

e- learning Φιλολογικών Μαθημάτων (εντός και εκτός Ελλάδας)

Ιδιαίτερα Μαθήματα εξ αποστάσεως με άμεση βιντεοσυνδιάλεξη.

Οn line Φροντιστήριο Ομογενών
με υπερσύγχρονο Web Conferencing.

(με ειδικότητα  στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και στη θεωρητική κατεύθυνση)

Γιώργος Δαμιανός

Φιλολογικά Μαθήματα μέσω διαδικτύου ή εκ του σύνεγγυς (damianos.com.gr)

Διαδικτυακά φιλολογικά μαθήματα σύγχρονης εκπαίδευσης με υπερσύγχρονο Web Conferencing.
(ελληνική γλώσσα – έκθεση-, αρχαία ελληνικά, Λατινικά, Λογοτεχνία, Ιστορία).

Η διδασκαλία γίνεται σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα ταυτόχρονης συνομιλίας, επεξηγήσεων, γραφής, παροχής σημειώσεων, πολλές ασκήσεις, καθώς και διαγωνίσματα. Αποτελεσματικότερα από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Χαμηλό κόστος.

Γιώργος Δαμιανός, Εξετάσεις ομογενών, e-learning Φιλολογικών μαθημάτων

    website: www.damianos.com.gr                 mail: [email protected]

ΜΑΡΟΥΣΙ: Δήμητρος 15 και Πλαστήρα (πλησίον ΗΣΑΠ)
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ηρώων Πολυτεχνείου 8 (πάνω από την Εθνική Τράπεζα)
Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 619 57 87 (πρωινές ώρες Ελλάδας), +30 210 612.70.74,  +30 210 619 57 87

με την υποστήριξη  του ηλ. περιοδικού 24grammata.com

δείτε εδώ  ορισμένα χρήσιμα εκπαιδευτικά  βιβλία  κλικ εδώ