Παγκόσμια Ευρώπη; Οι διεθνείς διαστάσεις της ευρωπαϊκής ένωσης

επιμέλεια: Δ.Κ. Ξενάκης / Μ.Ι. Τσινισιζέλης
24grammata.com/ free e book

[κατέβασέτο]
Xenakis D. K. – Tsinisizelis M. J.
(University of Crete) (University of Athens)

Editors
Global Europe?
International Dimensions of the European
Union
Introduction
Xenakis D. K. – Tsinisizelis M. J.Introduction
Xenakis D. K. – Tsinisizelis M. J.
Contributors
Bellou F. (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy)
Chryssochoou D. N. (University of Crete)
Dokos T. P. (Hellenic Foundation for European and Foreign
Policy)
Houliaras A. (Charokopeion University)
Ifantis K. (University of Athens)
Fillipeos G. (Ministry of Foreign Affairs)
Kazakos P. (University of Athens)
Kintis A. (Ministry of Foreign Affairs)
Ladi S. (Ministry of the Aegean)
Lavdas K. A. (University of Crete)
Petropoulos S. (Institute of International Economic Relations)
Protonotarios N. (Japanese Embassy in Athens)
Skiadas D. B. (University of Durham)
Simiti M. K. (University of Piraeus)
Stephanou K. (Panteion University)
Stournaras Y. (University of Athens)
Travlos S. (Ministry of National Defence)
Tsardanides C. (Institute of International Economic Relations)
Tselios V. (Ministry of Foreign Affairs)
“I. SIDERIS” PUBLICATIONS

24grammata.com/ free e book

[κατέβασέτο]