Παράταση της προθεσμίας για το κτηματολόγιο ζητούν οι απόδημοι

24grammata.com/ απόδημος ελληνισμός

Παράταση της προθεσμίας για το κτηματολόγιο ζητούν οι απόδημοι, επειδή ενημερώνονται με καθυστέρηση (πολλοί ζουν μακρυά από τις προξενικές αρχές και η συγκέντρωση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων είναι πολύπλοκη και περισσότερο χρονοβόρα για αυτούς. Συγκεκριμένα η γραμματέας του αποδήμου Ελληνισμού κυρία Όλγα Σαραντοπούλου με κοινοποίηση της προς τα 24grammata.com  μας ενημερώνει για την κατάσταση

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)
Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου
Γραμματέας

Βιέννη, 20.08.2011

Α.Π.18/2011

Προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
Της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Καθ.Απόστολο Αρβανίτη
Μεσογείων 298
Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προθεσμίες για αίτηση διόρθωσης ή ένστασης
Κύριε Πρόεδρε,

Με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου1388/10.12 –ΡΟ 1118662 από 8/7/2011, ενημερώνετε τον Αξ. Υπουργό Εξωτερικών κ. Σταύρο Λαμπρινίδη σχετικά με τις ημερομηνίες ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
Ημερομηνία έναρξης ανάρτησης των Πινάκων στα Γραφεία Κτηματογράφησης ορίζετε την 14η Ιουνίου 2011, ημέρα από την οποία ξεκινά και η δίμηνη (2μήνες) προθεσμία για την υποβολή αίτησης διόρθωσης ή ένστασης.
Όπως διευκρινίζετε στο ίδιο έγγραφό σας, ειδικά σε ό,τι αφορά τους κατοίκους εξωτερικού, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης διόρθωσης ή ένστασης κατά των στοιχείων της ανάρτησης επεκτείνεται από 2 σε 4 μήνες από την προαναφερθείσα ημερομηνία έναρξης (14η Ιουνίου 2011).
Κύριε Πρόεδρε,
Λαμβανομένου υπόψη ότι οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού, αλλά και οι ομογενείς δεύτερης, τρίτης και τέταρτης, ακόμη, γενιάς, βρίσκονται εγκατεστημένοι στα τέσσαρα σημεία του ορίζοντα, απέχοντας πολλές φορές χιλιάδες μίλια από προξενικές και πρεσβευτικές αρχές ενώ πολλοί εξ αυτών έχουν αραιή επικοινωνία με τη γενέτειρα ή, ακόμη, και καθόλου, η προθεσμία των τεσσάρων (4ρων) μηνών που η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. τους παρέχει για την υποβολή ενστάσεων κλπ. κρίνεται ως εντελώς ανεπαρκής.
Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι αν και διαμένω στην «διπλανή» Αυστρία (Βιέννη) η κοινοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών έφθασε εις εμένα μόλις προ ολίγων ημερών, δηλαδή  ένα μήνα από την ημερομηνία που αναγράφεται στην επιστολή σας προς τον κ. Υπουργό των Εξωτερικών και ένα μήνα και τρείς εβδομάδες μετά την πρώτη ημερομηνία έναρξης ανάρτησης της 14.Ιουνίου 2011.
Επομένως, ειδικά για τους Έλληνες κατοίκους Εξωτερικού, η διαδικασία αμφισβήτησης, διόρθωσης και ένστασης θα έπρεπε να είναι συνεχώς ανοικτή, έστω και εάν αυτό δημιουργεί κάποιες δυσκολίες στην οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου.
Δεν είναι δίκαιο, ούτε, επομένως, επιτρεπτό, κάποιοι ομογενείς ευρισκόμενοι σε περιοχές της γης όπου η πληροφορία φθάνει κάποτε με δραματική καθυστέρηση ή που η επικοινωνία με τη γενέτειρα είναι εξαιρετικά δυσμενής, να κινδυνεύουν να απολέσουν την πατρική τους περιουσία εξ αιτίας των χρονικών περιορισμών. Αρκετή είναι η ακίνητη περιουσία ομογενών που, εν τη απουσία και εν αγνοία τους, καταπατάται από επιτηδείους με την βολική νομοθετική  «συνταγή» της 20ετους εκμεταλλεύσεως.
Παρακαλώ όπως επανεξετάσετε το όλο θέμα και δώσετε την προσήκουσα λύση με γνώμονα το δίκαιο συμφέρον των Ελλήνων του Εξωτερικού, των Αποδήμων Ελλήνων και των Ομογενών μας.

Μετά τιμής,
Dr. O.Sarantopoulos
Dr. Όλγα Σαραντοπούλου
Γραμματέας Παγκοσμίου Συμβουλίου
Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ)

Κοιν:  Αξ.Υπουργό Εξωτερικών κ. Σταύρο Λαμπρινίδη
Αξ.Υφυπουργό Εξωτερικών Κ. Δημήτρη Δόλλη
Εξ. Πρέσβη Κ. Πέτρο Παναγιωτόπουλο, Γ.Δ. ΓΓΑΕ
Αξ.Κ. Ηλία Καρανίκα, Πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς και Μέλη
Κ. Στέφανο Ταμβάκη, Πρόεδρο  ΣΑΕ και Μέλη Προεδρείου ΣΑΕ
Πρόεδρο ΠΟΜΙΔΑ-Ιδιοκτητών Απόδημου Ελληνισμού κ. Στ. Παραδιά – Δικηγόρο Αθηνών παρ΄Αρείω Πάγω
Γραφείο ΣΑΕ- Θεσσαλονίκη
ΟΜΜΕ