ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ι. Χρυσογέλου, Α. Καπνά, Ι. Κοντός

24grammata.com/ free ebook
[download]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εξαιρετικά μεγάλη σημασία που κατέχει η διατροφή στη υγεία μας, αλλά και η σπουδαιότητά της στη διαμόρφωση στάσεων ζωής κατά την εφηβική ηλικία,συμβάλλουν ώστε «η Διατροφή – Διατροφικές συνήθειες» ως θεματολογία νακατέχει κορυφαία θέση στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας που υλοποιούνται από μαθητές και μαθήτριες στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας γίνεται αναφορά στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας που υλοποιήθηκαν στα σχολεία του Νομού Ξάνθης επί δέκα (10) σχολικά έτη 1996 – 1997 έως 2005 – 2006) και έχουν ως θέμα τη Διατροφή – Διατροφικές συνήθειες. Ο μεγάλος, αναλογικά με την υπόλοιπη θεματολογία, αριθμός προγραμμάτων που σχετίζονται με τη διατροφή δείχνει αυτό που προαναφέραμε: Το ενδιαφέρον, δηλαδή, των παιδαγωγικών ομάδων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το θέμα αυτό και στα σχολεία του Νομού μας είναι μεγάλο.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται δύο προγράμματα Αγωγής Υγείας που υλοποιήθηκαν στο 1ο ΤΕΕ και το 2ο ΤΕΛ (μετέπειτα ΤΕΕ) της Ξάνθης. Μέσα από τα προγράμματα αυτά καταδεικνύεται ότι παραδοσιακά η διατροφή όλων των πληθυσμιακών ομάδων της πλούσιας και πολυπολιτισμικής γης της Θράκης, βασίστηκε στη Μεσογειακή διατροφή. Αναδεικνύεται ακόμη ο ρόλος και η σημασία των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στο σχολείο για τη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και τη διαμόρφωση υγιών διατροφικών συμπεριφορών.
The first part of this article is a detailed report on the Health programs that were materialized in the schools of Xanthi prefecture for ten consecutive years. (1996-1997 up to 2005 -2006) . The subject of these programs is Nutrition and Nutrition Habits. The large number of participating schools is indicative of the interest the educators and students show on the subject.
The second part of the report is a presentation of two of the above mentioned programs having as a subject the Mediterranean food .
24grammata.com/ free ebook
[download]