Παρμενίδης, περί Φύσεως

Τάκης Κουφόπουλος
εισαγωγή, αποσπάσματα – μετάφραση, σημειώσεις, λεξιλόγιο

επισκεφτείτε τον αξιόλογο ιστότοπο www.takiskoufopoulos.net

24grammata.com/ free ebook
[download]

Διαβάστε, επίσης, τις μελέτες για τον Παρμενίδη, που δημοσιεύονται στο 24grammata.com
1. Μετάφραση στα Αγγλικά, Γαλλικά
2. Μετάφραση στα Ιταλικά
3. Parmenides Bibliography / συγκεντρωτική βιβλιογραφία για τον Παρμενίδη
4. Tempo e essere: Heidegger a confronto con il Parmenide e il Sofista (Paolo Vanin)

24grammata.com/ free ebook
[download]

http://www.youtube.com/watch?v=dctL3yMjylA