Παρουσίαση του βιβλίου “Ουρανόδροσο” του Αλ. Τσαγκαρέλλη

Παρουσίαση του βιβλίου “Ουρανόδροσο”
του Αλ. Τσαγκαρέλλη
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, ώρα 20:00
θα μιλήσουν η Γιώγια Σιώκου, ποιήτρια
και η Μαρία Κανελλάκη, συγγραφέας