Περιγραφή ιστορική και γεωγραφική της επαρχίας Μαρωνείας

Περιγραφή ιστορική και γεωγραφική (υπό εκκλησιαστική έποψιν) της Θεοσώστου επαρχίας Μαρωνείας, υπό Μ. Μελιρρύτου, 1871

24grammata.com/ free e book/ παλαιά-σπάνια βιβλία

[κατέβασέτο]

Το συγκεκριμένο ηλεβιβλίο, μας το απέστειλε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) ο καθηγητής κ. Γ. Κέκκερης, τον οποίο και ευχαριστούμε

απόσπασμα από το κεφ. Α: “η επαρχία αύτη (Μαρωνείας), κείται εν θράκη εις το δυτικομεσημερινό μέρος αύτης, σχεδόν πάσα παράλιος. Συνορεύει εκ του Δυτικού μέρους αυτής, με την επαρχίαν της Ξάνθης, του Γέιτζε, και του λιμένος Πόρτο-Λαγώ (Καραγατζίου), επέχοντος της νυν πρωτευούσης Γιμουρτζίνης τέσσαρας ώρας”.

24grammata.com/ free e book

[κατέβασέτο]