Πλάτων – Ο Άνθρωπος, η εποχή του, το έργο του

Ώγκύστ Ντιέτ

24grammata.com / ebooks

Περιγραφή: ‘Ο “Πλάτων» είναι ένα από τα κυριότερα έργα τού Ώγκύστ Ντιέτ; γύρω από την ελληνική κλασσική σκέψη και εποχή, και δίκαια τιμήθηκε με βραβεία τής Γαλλικής ‘Ακαδημίας. Ό Ντιές, ένας από τούς διαπρεπέστερους ξένους πλατωνιστές, έχει ιδρύσει σχολή στη Γαλλία και οι μαθητές του είναι πολλοί ακόμη και έξω από την Γαλλία. Με αξιοσημείωτες γνώσεις άλλά και σαφήνεια, ο Ντιές δίνει στον “Πλάτωνα» μία ζωντανή αναπαράσταση τής εποχής πού γέννησε τα μεγάλα πνεύματα τής ελληνικής αρχαιότητος και δίνει μία σοφή εξήγηση τής σωκρατικής φιλοσοφίας και τής πλατωνικής σκέψεως, εν συνδυασμό με τις πνευματικές, θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις πού προηγήθηκαν και πού παρασκεύασαν το έδαφος δια να αναπτυχθούν πνεύματα όπως τού Πλάτωνος, με αιώνια και πανανθρώπινη δύναμη και άξία, Ό “Πλάτων» τού Ντιές είναι μία πλήρης εισαγωγή 6χι μόνο στην φιλοσοφία και στην σκέψη τής πλατωνικής εποχής, άλλά και στην ‘Ιστορία και στην κοινωνική συγκρότηση τής περιόδου πού υπήρξαν από τις γονιμότερες τής ελληνικής Φυλής.

Συγγραφέας: Ώγκύστ Ντιέτ
Γλώσσα: Ελληνικά
Σελίδες: 191
Μέγεθος αρχείου: 31 Mb

[Κατέβασέ το]